Potvrzení od druhého z rodičů

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Daňové zvýhodnění na děti může uplatňovat při výpočtu čisté měsíční mzdy pouze jeden z rodičů. Aby mohla mzdová účetní uplatňovat daňové zvýhodnění na děti, tak potřebuje nejenom kopii rodných listů dětí a případně potvrzení od školy o studiu, ale rovněž potvrzení druhého z rodičů, že daňové zvýhodnění neuplatňuje on.

Daňové zvýhodnění na děti je velmi efektivní podporou rodin s dětmi. Daňové zvýhodnění snižuje přímo vypočtenou daňovou povinnost, a když je vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Pro čerpání daňového bonusu je nutné mít měsíční příjem alespoň ve výši poloviny minimální mzdy, v roce 2017 tedy 5 500 Kč. Aktuálně činí měsíční daňové zvýhodnění na první dítě 1 117 Kč, na druhé dítě 1 617 Kč a na třetí dítě 2 017 Kč. Od ledna 2018 dochází ke zvýšení měsíčního daňového zvýhodnění na první dítě o 150 Kč. I daňové zvýhodnění je možné uplatňovat při práci na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

Doklady od druhého rodiče

Daňové zvýhodnění uplatňuje vždy jeden z rodičů. V případě, že ani jeden z rodičů nemá zdanitelné příjmy, tak daňové zvýhodnění neuplatní ani jeden z nich. Daňové zvýhodnění plní tedy i motivační funkci k přijmutí i hůře placeného zaměstnání. Jestliže druhý z rodičů pracuje, potom je potřeba doložit potvrzení od zaměstnavatele, že není daňové zvýhodnění při výpočtu čisté mzdy uplatňováno. Jestliže druhý z rodičů je OSVČ, tak se doloží mzdové účetní čestné prohlášení. Když jsou oba rodiče zaměstnanci, tak je jedno, který z rodičů daňové zvýhodnění uplatní. Když má rodič vysoké příjmy, tak daňové zvýhodnění uplatní v plném rozsahu ke snížení vypočtené daně z příjmu. Při nižších příjmech vznikne nárok na daňový bonus. Celkový daňový efekt pro rodinu je však stejný.

Praktický příklad

Pan Straka má hrubou mzdu 15 000 Kč a paní Straková má hrubou mzdu 30 000 Kč. Manželé mají jednu dceru. Když daňové zvýhodnění na dceru uplatní pan Straka, tak bude jeho čistá mzda 13 522 Kč (bude čerpat daňový bonus ve výši 172 Kč) a čistá mzda manželky bude 22 740 Kč. V případě, že daňové zvýhodnění uplatní paní Straková, tak její čistá mzda bude 23 857 Kč a čistá mzda pana Straky bude 12 405 Kč. Počítáme s daňovým zvýhodněním ve výši 1 117 Kč dle legislativy roku 2017. V obou případech je čistý rodinný příjem manželů Strakových 36 262 Kč, nemění nic na tom skutečnost, že v prvním případě se čerpá daňový bonus a ve druhém nikoliv. Rozhodující je totiž celková částka daňového zvýhodnění a je jedno, zdali se v plném rozsahu využije ke snížení daně z příjmu (u vyšších mezd) nebo částečně i k čerpání daňového bonusu (u nižších mezd).

Petr Gola

Další články k tématu Papíry snižující daň

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP