Daňové odpočty a daňové slevy

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Zaměstnanci, kteří chtějí za celý rok uplatnit některý z daňových odpočtů nebo některou z daňových slev, které se uplatňují pouze jednou za rok, musí mzdové účetní doručit příslušné doklady prokazující nárok na tyto daňové výhody, aby je mohla mzdová účetní zohlednit při zpracování ročního zúčtování daně.

Při splnění zákonných podmínek je možné v ročním zúčtování daně uplatnit některou z nezdanitelných položek dle § 15 zákona o dani z příjmu. Nejčastěji se jedná o daňový odpočet u darů, u úroků z úvěru na řešení vlastního bydlení, odpočet vkladů na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, odpočet vkladů na životní pojištění nebo členské příspěvky odborové organizaci.

Všechny nezdanitelné položky snižují daňový základ a pro jejich uplatnění musí být splněny zákonné podmínky a musí být doloženy příslušným dokladem. Nejčastějšími doklady jsou:

  • příslušná smlouva a doklad o zaplacení
  • potvrzení od banky, penzijní společnosti nebo pojišťovny

Přestože za většinu zaměstnanců vyřizuje roční daňové povinnosti zaměstnavatel formou ročního zúčtování daně, tak pro uplatnění daňových odpočtů a daňových slev musí zaměstnanci mzdové účetní doložit příslušné doklady.

Potvrzení od školky

Daňové slevy školkovné a slevu na manželku (manžela) s vlastními příjmy nepřesahujícími 68 000 Kč lze uplatnit pouze za celý kalendářní rok. Uvedené slevy nelze uplatňovat během roku při výpočtu čisté měsíční mzdy jako daňovou slevu na poplatníka, studenta či invaliditu. Za rok 2017 je možné uplatnit školkovné v maximální výši 11 000 Kč na každé dítě. Daňovou slevu může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů a mzdové účetní je nutné předat potvrzení od školky.

Daňový vliv

Nezdanitelné položky snižují pouze daňový základ, proto každá tisícikoruna daňového odpočtu znamená daňovou úsporu ve výši 150 Kč (15 % z 1 000 Kč). Daňové slevy snižují přímo daňovou povinnost a při dostatečných zdanitelných příjmech tedy přináší daňovou úsporu v plném rozsahu. Daňová sleva školkovné či daňová sleva na manželku (manžela) s vlastními příjmy do limitu však snižují daňovou povinnost maximálně do nuly. V praxi se tak může stát, že zaměstnanec s nižšími příjmy uplatní daňovou slevu na manželku pouze z 50 % a sníží si daňovou povinnost jen o „12 420 Kč“, jeho roční daňová povinnost však bude nulová.

Petr Gola

Další články k tématu Papíry snižující daň

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí