Podepsání růžového formuláře

štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Zaměstnanci zpravidla při nástupu do zaměstnání podepisují u zaměstnavatele růžový formulář – prohlášení k dani. Při podepsaném formuláři může zaměstnavatel při výpočtu čisté mzdy nebo odměny uplatňovat daňové slevy.

Každý zaměstnanec má právo na uplatnění měsíční daňové slevy na poplatníka ve výši 2 070 Kč. Nárok na tuto daňovou slevu není potřeba nijak dokládat, stačí mít podepsané prohlášení k dani. Na základě podepsaného prohlášení k dani je možné uplatňovat další daňové slevy – např. na studenta, na invaliditu nebo daňové zvýhodnění na děti (částka záleží na počtu dětí). Nárok na tyto daňové slevy je nutné však doložit.

Nelze mít podepsané na daný měsíc dvě prohlášení

Při práci pro více zaměstnavatelů současně nelze mít podepsané prohlášení k dani u více zaměstnavatelů. Na každé období, minimálně kalendářní měsíc, je možné mít podepsáno prohlášení k dani pouze u jednoho zaměstnavatele. Žádná z daňových slev nemůže být současně uplatněna u více zaměstnavatelů. Při práci pro více zaměstnavatelů současně je vhodné mít prohlášení k dani podepsáno u zaměstnavatele, kde je práce dlouhodobější a s vyšší hrubou mzdou nebo vyšší odměnou. Prohlášení k dani je možné mít podepsáno i při práci na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

Praktický příklad

Student Černý pracuje během studia pro zaměstnavatele AB na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 10 800 Kč. Student Černý má u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a z důvodu uplatnění daňové slevy na poplatníka ve výši 2 070 Kč a daňové slevy na studenta ve výši 335 Kč nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic. Sociální pojištění a zdravotní pojištění je mu však z hrubé odměny odváděno. Protože je student Černý pro účely placení zdravotního pojištění státním zaměstnancem, tak se zdravotní pojištění vypočítá ze skutečné odměny 10 800 Kč a nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ ve výši 11 000 Kč (na úrovni minimální mzdy).

Praktický příklad

Paní Nováková pracuje současně na zkrácený úvazek pro zaměstnavatele XY s hrubou měsíční mzdou 14 000 Kč a na dohodu o pracovní činnosti pro zaměstnavatele MN s hrubou měsíční odměnou 8 000 Kč. Pro paní Novákovou je vhodné mít podepsáno prohlášení k dani u zaměstnavatele XY, kde v daném měsíci v plném rozsahu využije slevu na poplatníka. Při podpisu prohlášení k dani u zaměstnavatele MN by byl čistý příjem paní Novákové během roku nižší, neboť by nevyužila v plném rozsahu daňovou slevu na poplatníka ve výš 2 070 Kč, vše by se sice dorovnalo v daňovém přiznání, ale až za celý rok.

Petr Gola

Další články k tématu Papíry snižující daň

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí