Potvrzení o zdanitelných příjmech

štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Jestliže za zaměstnance nemůže zaměstnavatel provést roční zúčtování daně a zaměstnanec má povinnost podat daňové přiznání, potom potřebuje zaměstnanec k vyplnění daňového přiznání od zaměstnavatele formulář o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a odvedené dani z příjmu za daný kalendářní rok.

Zaměstnanci, kteří po celý rok pracují pro jednoho zaměstnavatele a mimo příjmy ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmu nemají žádné jiné zdanitelné příjmy dle § 7  (samostatné výdělečné činnosti), § 8  (kapitálové příjmy), § 9  (z nájmu) nebo dle § 10  (ostatní příjmy) přesahující 6 000 Kč, mohou svého zaměstnavatele požádat o provedení ročního zúčtování daně. V takovém případě mají minimum daňových starostí, neboť vše za ně vyřídí mzdová účetní. Je však nutné mzdové účetní doručit do 15. února následujícího roku všechny doklady prokazující nárok na daňové slevy a daňové odpočty za příslušný rok.

Příloha daňového přiznání

Zaměstnanci, kteří mají daňovou povinnost (např. z důvodu příjmu z nájmu nebo z důvodu práce v některém měsíci pro dva zaměstnavatele současně), si však musí vyžádat od všech zaměstnavatelů potvrzení o zdanitelných příjmech za příslušný rok a sami si daňové přiznání podat. Nedílnou součástí daňového přiznání jsou potom jako přílohy všechna potvrzení od zaměstnavatelů, pro které zaměstnanec v daném kalendářním roce pracoval. V potvrzení o zdanitelných příjmech jsou uvedeny potřebné údaje pro daňové povinnosti, tedy včetně odvedené zálohové daně z příjmu během roku.

Praktický příklad

Pan Procházka pracoval po celý rok 2017 pro zaměstnavatele XY na standardní pracovní smlouvu a v červenci a srpnu pro druhého zaměstnavatele LM na dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou 12 000 Kč. Protože za měsíce červenec a srpen byla odvedena zálohová daň z příjmu od dvou zaměstnavatelů, tak musí pan Procházka podat za rok 2017 daňové přiznání.

Potvrzení i pro práci na dohodu

Zaměstnanci pracující během roku na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně, kteří nepodepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani, odvádí z hrubé odměny 15% srážkovou daň z příjmu. Výpočet a odvod srážkové daně provádí zaměstnavatel. Jestliže nejsou pro ostatní zdanitelné příjmy v plném rozsahu využity všechny daňové slevy a daňové odpočty, potom je možné podat daňové přiznání a do daňového přiznání zahrnout i příjmy plynoucí z dohody o provedení práce, ze kterých byla během roku odvedena srážková daň z příjmu. Za těchto podmínek je možné po podaném daňovém přiznání obdržet srážkovou daň v plném nebo alespoň částečném rozsahu zpět. I v takovém případě je nutné mít od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech.

Petr Gola

Další články k tématu Papíry snižující daň

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí