Příjem během mateřské dovolené

štítky Mateřská Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Mateřská dovolená se čerpá zpravidla 28 týdnů, při vícečetném porodu potom 37 týdnů. Některé maminky si chtějí přivydělat již během pobírání peněžitého příspěvku v mateřství. Za jakých podmínek je to možné?

Pro splnění zákonných podmínek náleží během pobírání mateřské dovolené peněžitý příspěvek v mateřství. Při splnění zákonných podmínek může být na mateřské i otec, ale nejdříve až po šestinedělí a za předpokladu sepsání písemné dohody s matkou dítěte na místně příslušné OSSZ. Pobírání peněžitého příspěvku však není důvodem, proč by maminka nemohla mít jiný vlastní příjem. Nelze však pracovat na stejné pozici, ze které je čerpána mateřská. Práce pro jiného zaměstnavatele však není omezena. Během mateřské dovolené je možné bez omezení zahájit výkon samostatné výdělečné činnosti.

Praktický příklad

Paní Kohoutová pracuje pro zaměstnavatele AB na standardní pracovní poměr na plný úvazek. Z práce pro zaměstnavatele AB vznikl paní Kohoutové nárok na peněžitý příspěvek v mateřství. Paní Kohoutová dostala zajímavou pracovní nabídku na dohodu o provedení práce pro zaměstnavatele XY. Paní Kohoutová bude pracovat pouze několik hodin z domova (IT činnosti) a měsíční hrubá odměna bude 22 000 Kč. Paní Kohoutová může pracovat pro jiného zaměstnavatele a mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění.

Podnikání během mateřské

Podnikatelky, které pobírají ze své samostatné výdělečné činnosti mateřskou, nemohou během pobírání mateřské vykonávat dále osobně svoji činnost. Činnosti spojené s podnikáním však může dělat např. manžel jako spolupracující osoba. Žádné omezení se nevztahuje na situaci, kdy se podnikatelka během pobírání mateřské nechá zaměstnat. Pečovat o dítě staré pár měsíců je velmi náročné. Zvládnout práci a péči o dítě nelze ve všech případech a když, tak většinou pouze ve velmi omezeném časovém rozsahu. Ideální je v těchto případech práce na dohodu o provedení práce. U měsíční odměny 10 000 Kč a méně se neplatí z dohody o provedení práce sociální pojištění ani zdravotní pojištění.

Praktický příklad

Podnikatelka Černá byla účastna na dobrovolném nemocenském pojištění a splnila zákonné podmínky pro přiznání mateřské. Během pobírání mateřské si paní Černá přivydělává pro jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení práce. Bez ohledu na měsíční částku plynoucí z dohody o provedení práce bude paní Černá současně pobírat mateřskou i odměnu z DPP.

Petr Gola

Další články k tématu Více příjmů

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí