Druhý příjem a penze

štítek Penze čtení na 2 minuty

Výpočet státního důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění. Jak jsou na tom s výpočtem penze lidé, kteří v některém období pracují pro dva zaměstnavatele současně?

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Jak vysoký měsíční státní důchod bude, to závisí na získané době pojištění a výši průměrné měsíční mzdě v současné hodnotě za odpracované roky. Výši průměrné mzdy (osobního vyměřovacího základu) pro důchodové účely však ovlivňují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Uvedený princip platí při výpočtu invalidního důchodu (prvního stupně, druhého stupně, třetího stupně) i při výpočtu starobního důchodu.

Praktický příklad

Paní Svobodová pracuje současně pro dva zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč. Ani z jedné měsíční odměny není odvedeno sociální pojištění, protože je měsíční odměna do limitu (10 000 Kč a méně). Přestože paní Svobodová pracuje pro dva zaměstnavatele současně, tak se jí uvedené období nehodnotí do doby pojištění ovlivňující nárok na státní důchod (starobní nebo invalidní) a příjem neovlivňuje výši průměrné mzdy pro důchodové účely. Aby se paní Svobodové hodnotilo dané období pro důchodové účely, tak by si musela paní Svobodová podat přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení).

Praktický příklad

Pan Suchý pracuje v roce 2017 na zkrácený úvazek pro dva zaměstnavatele. Měsíční hrubá mzda u obou zaměstnavatelů je 10 000 Kč. Ze zkráceného úvazku se vždy odvádí sociální pojištění. Odpracovaný rok 2017 se bude panu Suchému hodnotit do doby pojištění pro důchodové pojištění jako jeden rok. Žádný odpracovaný rok se nemůže hodnotit jako dva roky, přestože pan Suchý pracuje během roku 2017 pro dva zaměstnavatele. Ročním příjmem pro důchodové účely pana Suchého však bude 240 000 Kč (10 000 Kč × 2 × 12).

I penzisté mohou pracovat pro více zaměstnavatelů

I po dosažení řádného důchodového věku je možné pracovat, a to pro více zaměstnavatelů současně. I pracující starobní důchodci přitom odvádí ze své hrubé mzdy povinné daně jako ostatní zaměstnanci, mají tedy i nárok na základní daňovou slevu na poplatníka (24 840 Kč za celý rok, při výpočtu měsíční čisté mzdy ve výši 2 070 Kč).

Petr Gola

Další články k tématu Více příjmů

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí