Darování nemovitosti a daně

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Daň z nabytí nemovitých věcí se platí pouze z úplatného prodeje nemovitosti. Z darované nemovitosti se tedy daň z nabytí nemovitých věcí neplatí. Jak je to s platbou daně z příjmu?

Od daně z příjmu fyzických osob jsou osvobozeny bezúplatné příjmy:

  • Od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů.
  • Od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživovou.
  • Obmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo kterým zvýšil majetek tohoto fondu, nebo z majetku, který by do svěřenského fondu vyčleněn dob který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v předchozích bodech.
  • Nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15 000 Kč.

Pokud je při darování nemovitosti splněna některá ze zákonných podmínek pro daňové osvobození, potom se příjmu ve formě nemovitosti neplatí daň z příjmu fyzických osob. Jestliže není splněna podmínka pro daňové osvobození, potom je nutné takový příjem zdanit. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se však nikdy neplatí.

Praktický příklad

Pan Novák daruje své dceři v červenci 2017 jednopokojový byt. Dcera Jana neplatí z darovaného bytu od svého otce ani daň z nabytí nemovitých věcí ani daň z příjmu fyzických osob. Rovněž tento dar nepodléhá platbě na sociálním pojištění nebo zdravotním pojištění. Daň z nemovitých věcí pro rok 2017 zaplatil v květnu 2017 pan Novák. Rozhodujícím údajem pro platbu daně z nemovitých věcí je stav k 1. lednu. Dcera Jana bude poprvé platit daň z nemovitých věcí pro rok 2018, tedy v květnu 2018.

Nezkracuje se časový test

Při prodeji darované nemovitosti se časový test pro daňové osvobození nezkracuje po dobu, po kterou nemovitost vlastnila osoba, která nemovitost darovala. Když je tedy darovaná nemovitosti následně v krátkém časovém úseku prodána, potom se posuzuje časový test pouze na straně obdarovaného.

Praktický příklad

Slečna Králová obdržela od svých rodičů darem pozemek. Slečna Králová nakonec však na pozemku stavbu nezahájila a z finančních důvodů se rozhodla pozemek po dvou letech prodat. Přestože rodiče vlastnili pozemek 10 let, tak bude příjem z prodeje pozemku podléhat dani z příjmu fyzických osob, neboť mezi nabytím pozemku a jeho prodejem neuplynula pětiletá lhůta.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí