Jak je to s pojistným při prodeji nemovitosti?

štítky Nakupování Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Někteří lidé prodají s výrazným ziskem např. zděděné nemovitosti nebo dojde k výraznému zhodnocení jejich pozemků. Jak je to s důchodovými nároky v těchto případech? Jak je vyřešen vztah u zdravotní pojišťovny?

Z příjmu z prodeje nemovitosti se nikdy neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění, a to bez ohledu, zdali je tento příjem osvobozen od placení daně z příjmu fyzických osob či nikoliv. Protože se z příjmu z prodeje nemovitosti neplatí sociální (důchodové) pojištění, tak tento příjem nemá žádný vliv na důchodové nároky.

Praktický příklad

Paní Novotná měla po celý produktivní život mírně podprůměrnou mzdu, v předdůchodovém věku však zdědí nemovitost, kterou obratem prodá za 3,2 miliónu korun. Výši státního důchodu však tento vysoký příjem paní Novotné neovlivní. Paní Novotné se státní starobní důchod vypočítá pouze z příjmů, ze kterých v produktivním životě zaplatila sociální pojištění.

Každý občan s trvalým pobytem na území České republiky musí mít vyřešen svůj pojistný vztah u zdravotní pojišťovny. Kdo není u své zdravotní pojišťovny veden jako zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná nebo státní pojištěnec (např. penzisté, ženy na rodičovské dovolené, studenti, lidé v evidenci na úřadu práce), ten je automaticky veden jako osoba bez zdanitelných příjmů.

Praktický příklad

Pan Provazník prodal zděděné pozemky v souhrnné výši 5 miliónů korun. Pan Provazník si plánuje udělat roční prázdniny a hodně cestovat na místa, která toužil vidět a kde se z finančních důvodů a vysoké pracovní zatíženosti nemohl dostat. Přestože nebude mít pan Provazník během celého roku žádné zdanitelné příjmy, tak bude muset každý měsíc platit zdravotní pojištění. V registru své zdravotní pojišťovny bude totiž veden jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). V roce 2017 musí všechny OBZP platit měsíčně své zdravotní pojišťovně zdravotní pojištění ve výši 1 485 Kč (13,5 % z minimální mzdy ve výši 11 000 Kč). Měsíční částka zdravotního pojištění se přitom platí vždy do 8. dne následujícího měsíce.

S ohledem na důchodové nároky si bude pan Provazník platit i dobrovolné důchodové pojištění na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Placením dobrovolného důchodového pojištění zabrání pan Provazník mezeře v pojištění. Pro přiznání státního důchodu musí být získána potřebná doba pojištění a získaná doba pojištění ovlivňuje i výši státního starobního důchodu.

Petr Gola

Další články k tématu Prodej nemovitosti

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí