Jak na odpočet úroků z úvěru za rok 2016?

štítky Hypoteční úvěry Realitní trh Úvěry a půjčky čtení na 3 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Pořízení vlastního bydlení je státem podporováno i možností uplatnění daňového odpočtu o zaplacené úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření během roku 2016. Základ daně je možné snížit až o 300 000 Kč. Kdy však není na odpočet zaplacených úroků nárok?

Od základu daně je možné odečíst zaplacené úroky z úvěru na bydlení, kterým je řešena vlastní bytová situace, ať už se jedná o hypotéku nebo o úvěr ze stavebního spoření. Vlastní bytová potřeba není splněna např. u rekreační nemovitosti nebo nemovitosti určené k pronájmu. Rovněž nelze uplatnit daňový odpočet, když je nemovitost stavěna v rámci podnikatelské činnosti. „Daňový odpočet je možné uplatnit i u pozemku, podmínkou však je, že stavba musí být na pozemku zahájena do 4 let od uzavření úvěrové smlouvy," doplňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Kde se zaplacené úroky uvádí?

Ve dvoustránkovém daňovém formuláři, který mohou za rok 2016 využít lidé mající pouze příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), se celkový roční daňový odpočet úroků uvádí do řádku číslo 26. Ve čtyřstránkovém daňovém formuláři, který použijí všichni ostatní daňoví poplatníci, se odpočet úroků uvádí do řádku číslo 47. Jako přílohu je k daňovému přiznání nutno doložit doklady opravňující uplatnění daňového odpočtu. „Při prvním uplatnění daňového odpočtu se předkládá příslušná smlouva a potvrzení od banky, v následujících letech stačí již jen potvrzení od banky," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Jak postupuje více účastníků smlouvy?

Účastníkem úvěrové smlouvy může být více osob, např. partneři nebo manželé. V takovém případě uplatní daňový odpočet v plném rozsahu jedna osoba nebo všechny osoby stejným dílem. V praxi není tedy možné, aby jeden účastník uplatnil 60 % a jiný 40 % daňového odpočtu. Účastníci smlouvy by si měli vždy dobře propočítat, kdo daňový odpočet uplatní. Do ročního zdanitelného příjmu 165 600 Kč za rok 2016 činí totiž daň z příjmu fyzických osob 0 Kč a daňový odpočet v takových případech nepřináší žádnou daňovou úsporu. Při dostatečných zdanitelných příjmech znamená každá tisícikoruna daňového odpočtu daňovou úsporu ve výši 150 Kč. Pokud byly během roku odvedeny zálohy na dani z příjmu, potom z důvodu uplatnění daňového odpočtu u hypotéky může vzniknout nárok na vrácení daně z příjmu fyzických osob. Zaplacené úroky z hypotéky snižují daňový základ vždy za celý rok a ani zaměstnanci nemohou uplatňovat daňový odpočet během roku.

Dodanění daňových odpočtů

V praxi dochází i k dodanění uplatněných daňových odpočtů z minulých let, jestliže dojde k porušení zákonných podmínek. Když není výstavba na pozemku, u kterého je uplatňován daňový odpočet, z různých důvodů uskutečněna do požadovaných čtyř let, potom je nutné uplatněné daňové odpočty z minulých let zpětně dodanit. Daňová povinnost za příslušný rok je následně vyšší. Uplatněné daňové odpočty v uplynulých letech jsou příjmem dle § 10 zákona o dani z příjmu a je nutné vyplnit přílohu číslo dvě daňového přiznání.

Nižší daňová povinnost snižuje náklady na hypotéku

Celkovou daňovou úsporu z důvodu uplatňování daňového odpočtu v daňovém přiznání během splácení hypotéky je potřeba zahrnout do kalkulace úvěrových nákladů. Odpočet zaplacených úroků totiž snižuje celkové náklady na hypotéku. Daňový odpočet je však možné uplatnit pouze u hypotéky, kterou je řešena vlastní bytová situace poplatníka, netýká se neúčelových tzv. amerických hypoték. Výběru hypotéky je však potřeba vždy věnovat dostatek času a je dobré se poradit s odborníkem, neboť každý žadatel o hypotéku se nachází v jiné situaci a co je pro někoho výhodné, to pro jiného být nemusí.

O společnosti FINFOCUS

FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!

Tiskové zprávy FINFOCUS

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí