Daňové osvobození při prodeji nemovitosti

štítky Daně Realitní trh čtení na 2 minuty

foto: Dominika Zíková, Dům financí

Při splnění časového testu příjem z prodeje nemovitosti nepodléhá platbě daně z příjmu fyzických osob. Kdy lze uplatnit daňové osvobození? Jak je to s platbou daně z nabytí nemovitých věcí?

Od daně z příjmu fyzických osob je osvobozen příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem.

Praktický příklad

Pan Kučírek se stěhuje za prací z Ostravy do Plzně. V Plzni chce prozatím bydlet v pronájmu. V Ostravě bydlel ve svém bytě tři roky a nyní v roce 2017 ho prodal. Z příjmu z prodeje bytu v Ostravě nebude pan Kučírek platit daň z příjmu fyzických osob, neboť je splněna podmínka bydliště v prodaném bytu déle než dva roky.

Dále je od daně z příjmu fyzických osob osvobozen příjem z prodeje rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem kratší dvou let a použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby.

Praktický příklad

Slečna Dohnálková prodala svůj jednopokojový byt, ve kterém bydlela 16 měsíců, přičemž peníze použije k financování nákupu třípokojového bytu. Slečna Dohnálková nebude z prodeje bytu platit daň z příjmu, neboť použije získané peníze na uspokojení své vlastní bytové potřeby.

Pro osvobození příjmu plynoucího manželům z jejich společného jmění stačí, když zákonnou podmínku pro daňové osvobození splní jeden z nich.

Platba daně z nabytí nemovitých věcí

Z úplatného prodeje nemovitosti se platí daň z nabytí nemovitých věcí, i když jsou splněny podmínky pro daňové osvobození u daně z příjmu fyzických osob. Od listopadu 2016 platí daň z nabytí nemovitých věcí vždy kupující.

Pětiletý časový test

Jestliže není u prodávané nemovitosti splněna podmínka bydliště, potom je příjem z prodeje takové nemovitosti od daně z příjmu fyzických osob osvobozen, jestliže mezi nabytím a prodejem uplyne pětiletá lhůta. Pětiletý časový test se použije i pro příjmy z převodu členských práv u družstevního bytu. U družstevního bytu totiž dochází k převodu členských práv a nikoliv prodeji nemovitosti, proto se ve všech případech uplatňuje pětiletý časový test.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí