Prodej zděděné nemovitosti

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Od daně z příjmu fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu, ze zděděné nemovitosti tedy dědic neplatí daň z příjmu fyzických osob. Rovněž se z dědictví neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění. Jak je to však při prodeji zděděné nemovitosti?

Daň z nabytí nemovitých věcí se platí pouze z úplatného převodu nemovitosti, ze zděděné nemovitosti se tedy neplatí ani daň z nabytí nemovitých věcí. U družstevních bytů dochází k převodu práv, a proto se v takových případech rovněž neplatí daň z nabytí nemovitých věcí.

Časový test

Při prodeji nemovitosti, u které není splněna podmínka bydliště, je od daně z příjmu fyzických osob od daně z příjmu osvobozen, jestliže mezi nabytím vlastního práva k této nemovitosti a jejich prodejem uplynula lhůta pěti let. Pětiletý časový test se však zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem. Uvedené opatření se ovšem vztahuje pouze na nemovitosti v osobním vlastnictví. V Česku je stále velmi rozšíření i družstevní vlastnictví, přičemž při dědictví družstevního bytu se do časového testu nezapočítává doba užívání družstevního bytu zůstavitelem.

Praktický příklad

Pan Klimenta zdědil po svém otci dům, který jeho otec vlastnil 30 let. Pan Klimenta však žije v jiném kraji a z tohoto důvodu se rozhodne nemovitost co nejdříve prodat. Přestože pan Klimenta osobně nebude zděděnou nemovitost vlastnit alespoň potřebných 5 let, tak nebude z prodeje zděděné nemovitosti platit daň z příjmu fyzických osob, neboť se časový test splní se započítáním času, po který vlastnil nemovitost otec pana Klimenty.

Praktický příklad

Paní Malá zdědila dům po své matce, která jej před svojí smrtí vlastnila pouze dva roky, neboť dům rovněž zdědila po své matce (babičce paní Malé). Paní Malá se rozhodne nemovitost co nejdříve prodat, protože potřebuje peníze a ve zděděné nemovitosti nechce bydlet. Paní Malá bude muset z prodeje nemovitosti platit daň z příjmu, protože nedojde k prodeji domu po uplynutí pěti let. Do pětiletého časového testu se totiž započítává pouze doba vlastnictví domu paní Malou a její matkou (zůstavitele). V zákoně o dani z příjmu fyzických osob se totiž hovoří pouze o době vlastnění nemovitosti zůstavitele a nikoliv zůstavitelů.

Praktický příklad

Pan Surý zdědil po matce družstevní byt, ve kterém dlouhodobě bydlela. Aby pan Surý neplatil z převodu členských práv k družstevnímu bytu daň z příjmu, tak mezi nabytím bytu formou dědictví a jeho prodejem musí uplynout lhůta alespoň pěti let.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí