Opožděný nástup do nového zaměstnání

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Někdy se stane, že stávající pracovní poměr je ukončen a nová pracovní smlouva bude uzavřena později. I kvůli měsíční výluce je však vhodné se registrovat na úřadu práce. Vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti a zdravotní pojištění je placeno státem.

I zaměstnanci, kteří mají slíbený brzký nástup do zaměstnání, by se měli registrovat na úřadu práce. A to hned ze dvou důvodů:

1) Vyřešení pojistného vztahu

Za všechny občany evidované na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát. Kdo není po celý kalendářní měsíc evidován jako zaměstnanec, OSVČ nebo není státním pojištěncem, ten si musí sám za daný měsíc zdravotní pojištění platit jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Státními pojištěnci jsou přitom všichni občané vedeni v evidenci na úřadu práce. V letošním roce musí všechny OBZP platit zdravotní pojištění ve výši 1 337 Kč měsíčně, a to vždy do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

2) Pobírání podpory v nezaměstnanosti

Všichni občané, kteří se registrují na úřadu práce a splnili podmínku pojištění 12 kalendářích měsíců v posledních dvou letech, mají nárok na podporu v nezaměstnanosti. I kvůli podpoře v nezaměstnanosti za jeden měsíc se vyplatí absolvovat povinnou administrativu spojenou s evidencí na úřadu práce a výpočtem podpory v nezaměstnanosti.

Co když nedojde k podepsání nové pracovní smlouvy?

V praxi dochází i k situaci, že aktuální pracovní poměr je ukončen a nová pracovní smlouva není následně z různých důvodů podepsána. Zaměstnanci v takovém případě nezbývá opět nic jiného než se ihned registrovat na úřadu práce. Lidé mladší 50 let mají při splnění podmínky doby pojištění nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 5 měsíců, občané ve věku 50 let až 55 let mohou podporu v nezaměstnanosti pobírat 8 měsíců a lidé starší 55 let mohou pobírat podporu v nezaměstnanosti 11 měsíců.

Výpověď nelze vzít zpět

Zaměstnanci, kteří podali výpověď, protože měli domluvenou novou práci, přičemž nakonec k uzavření nové pracovní smlouvy nedojde, nemohou svoji výpověď vzít libovolně zpět. Dle zákoníku práce může být podaná výpověď odvolána pouze se souhlasem druhé smluvní strany. Odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné. Zaměstnanci podávající výpověď by si tedy tento svůj krok měli vždy důkladně promyslet. Unáhlená rozhodnutí mohou mít nepříjemné dopady. V případě menších nespokojeností je vhodné před podáním výpovědi komunikovat se zodpovědnými vedoucími pracovníky a zkusit problémy vyřešit. Dobrou vzájemnou komunikací se dá výpovědi předejít. Nikde není záruka, že na novém místě bude vše bezvadné.

Petr Gola

Další články k tématu Změna práce

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí