Náležitosti pracovní smlouvy

štítek Právo čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Na základě pracovní smlouvy se uzavírá pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pracovní smlouva může být klidně pouze na jednu stranu, neboť dle zákoníku práce musí pracovní smlouva obsahovat pouze tři základní údaje.

Zaměstnanec vždy musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy. Pracovní smlouva musí být vždy uzavřena písemně a musí obsahovat druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána a den nástupu do práce. Pracovní smlouva je velmi důležitým dokumentem, který by si měli všichni zaměstnanci pečlivě schovávat nejenom pro případné spory se zaměstnavatelem, ale např. i pro důchodové účely.

Zkušební doba

V praxi je velmi často v pracovní smlouvě sjednána i zkušební doba. Zájem o sjednání zkušební doby mají nejenom zaměstnavatelé, ale i mnozí zaměstnanci. Během zkušební doby je totiž možné pracovní poměr skončit ihned bez udání důvodů. Zkušební doba tedy slouží zaměstnavateli k prověření schopností zaměstnavatele a zaměstnanci ke zjištění, zdali chce ve firmě dlouhodobě pracovat. Když je zkušební doba sjednána, tak nesmí být delší než tři měsíce po sobě jdoucí ode den vzniku pracovního poměru nebo šest měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstnance. Sjednaná zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována.

Praktický příklad 1)

Do firmy nastoupil nový zaměstnanec. Vedoucí zaměstnanci však nejsou s prací nového zaměstnance vůbec spokojeni a po měsíci je tedy pracovní poměr zaměstnavatelem zrušen ve zkušení době. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době je nutné provést písemně, jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení, není-li uveden den pozdější.

Praktický příklad 2)

Zaměstnanec pan Novák měl dvě zajímavé pracovní nabídky, od firmy A i od firmy B. Pan Novák se rozhodl nastoupit do firmy A. Již po týdnu však zjistil, že pracovní podmínky neodpovídají ústní dohodě. Protože zájem firmy B stále trvá, tak zruší pan Novák již po týdnu pracovní poměr u stávajícího zaměstnavatele ve zkušení době a uzavře novou pracovní smlouvu u nového zaměstnavatele.

Informace o obsahu pracovního poměru

Když pracovní smlouva neobsahuje údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, tak je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich informovat, a to nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru. Informace přitom musí mimo jiné obsahovat: bližší označení druhu a místa výkonu práce, údaj o délce dovolené, údaj o výpovědních dobách, údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení, údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, údaj o kolektivních smlouvách, která upravují pracovní podmínky zaměstnance. Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat.

Petr Gola

Další články k tématu Změna práce

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí