Kdy hledat novou práci?

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Motivy k hledání nového zaměstnání jsou různé, vždy je však dobré si nejdříve vše důkladně promyslet a hledat nové pracovní uplatnění ještě během stávajícího zaměstnání. Stávající pracovní poměr ukončit až po domluvení práce u nového zaměstnavatele.

Někteří zaměstnanci při prvních problémech v práci hledají nové uplatnění. Tento postup není správný. Nejdříve je vhodné stávající problémy řešit, pokud se to nedaří, tak teprve hledat novou práci. Při hledání nové práce mají nejlepší výchozí pozici schopní zaměstnanci, kteří chápou význam celoživotního vzdělávání. Personalisté úspěšných firem kladou velký důraz na osobní povahu člověka, neboť mnohé činnosti se dají naučit a zvládnout. Zelenou tak mají v současné době především komunikativní, samostatní, spolehliví a pozitivní zaměstnanci, kteří mají touhu uspět v životě i v práci.

Nová práce = nové možnosti

Nejčastějším důvodem ke změně zaměstnání je nedostatečné finanční ohodnocení u stávajícího zaměstnavatele. V posledních letech však nabývají na důležitosti další důvody, jako je např. touha více prosazovat u zaměstnavatele své nápady, zajímavější a kreativnější práce, umožnění práce z domova nebo touha zkusit něco nového. Nová práce může přinášet tolik důležitý nový impuls nebo výzvu.

Získávání pracovních zkušeností

Někteří zaměstnanci jsou rádi, že mohou u jednoho zaměstnavatele pracovat dlouhodobě, jiní zaměstnanci potřebují častější změny. Zatímco dříve byl zaměstnanec, který pracoval již u několika zaměstnavatelů, pro firemního personalistu „podezřelý“, tak nyní již tomu tak není. I spolehliví a zodpovědní zaměstnanci mohou střídat práci po třech nebo čtyřech letech, prostě z důvodu touhy po ještě zajímavější pracovní nabídce. Zaměstnanci, kteří již několikrát změnili práci, jsou zpravidla psychicky odolnější v situaci, kdy má zaměstnavatel finanční problémy a zaměstnance propouští. Mají totiž zkušenosti s hledáním nového místa, mají větší sebevědomí, neboť už v minulosti novou práci našli a ví, že jediným řešením je aktivní přístup. Trh práce se velmi rychle vyvíjí, proto úspěšní zaměstnanci na sobě neustále pracují, protože vlastní znalosti a dovednosti jsou zásadním klíčem k vytoužené pracovní pozici.

Proč začít podnikat při zaměstnání?

Někteří zaměstnanci chtějí být vlastními pány, chtějí vykonávat vlastní samostatnou výdělečnou činnost. Každodenní život zaměstnance a OSVČ se výrazně liší. Zejména míra rizika spojená s výkonem vlastní samostatné výdělečné činnosti je nesrovnatelná s podmínkami zaměstnanců. Proto se mnohým OSVČ osvědčilo začít vykonávat vlastní samostatnou výdělečnou činnost při zaměstnání a postupně činnosti rozšiřovat a zaměstnanecký poměr ukončit až v případě, že samostatná výdělečná činnost generuje dostatečné finanční zdroje. Výkon samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání je sice velmi časově náročný a ve větším rozsahu nelze takto fungovat dlouhodobě, současně je ale tento způsob finančně jistější, neboť stále přichází na účet peníze od zaměstnavatele.

Petr Gola

Další články k tématu Změna práce

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí