Ukončení zaměstnání

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Zaměstnanci, kteří chtějí změnit práci, mohou kdykoliv bez udání důvodu podat výpověď. Jestliže je pracovní poměr ukončen výpovědí, potom plyne dvouměsíční výpovědní lhůta. Jak lze nastoupit do nového zaměstnání dříve?

Zatímco zaměstnavatelé mohou pracovní poměr ukončit pouze ze zákonných důvodů taxativně vyjmenovaných v zákoníku práce, tak zaměstnanci mohou pracovní poměr ukončit i bez udání důvodu. Vždy však musí zaměstnanci písemnou výpověď doručit zaměstnavateli. Výpovědní lhůta běží od prvního dne následujícího měsíce.

Praktický příklad

Zaměstnanec Novák chce ukončit pracovní poměr u zaměstnavatele A, neboť si našel lepší práci u zaměstnavatele B. Pan Novák podá tedy zaměstnavateli A písemnou výpověď 12. září 2016. Pracovní poměr bude ukončen až 30. listopadu. Po celý říjen a listopad poběží výpovědní lhůta.

Jak změnit práci rychleji?

V praxi chtějí často zaměstnanci, kteří mají lepší pracovní nabídku, skončit stávající pracovní poměr co nejdříve. Jedinou možností je vzájemná dohoda o ukončení pracovního poměru se stávajícím zaměstnavatelem. Dohodou je možné pracovní poměr ukončit ihned. Se vzájemnou dohodou však musí souhlasit zaměstnavatel i zaměstnanec. Pro stávajícího zaměstnavatele není snadné ihned najít náhradu za zaměstnance. Aby stávající zaměstnavatel s dohodou o ukončení pracovního poměru souhlasil, potom museli být pracovní vztahy velmi dobré.

Praktický příklad

Zaměstnanec Konečný pracoval pro zaměstnavatele velmi dobře, zaměstnavatel byl s jeho prací velmi spokojen. Nyní však obdržel pan Konečný velmi zajímavou pracovní nabídku, které nemůže současný zaměstnavatel konkurovat. Vzhledem k velmi dobrým vztahům však nechce současný zaměstnavatel panu Konečnému dělat problémy a chce mu umožnit co nejrychlejší nástup do nového zaměstnání. Na druhou stranu by byl stávající zaměstnavatel rád, pokud by pan Konečný zaučil nového zaměstnance. Stávající zaměstnavatel tedy souhlasí s ukončením pracovního poměru dohodou za dva týdny, kdy během těchto dvou týdnů bude pan Konečný velmi intenzivně zaučovat své kolegy, kteří se podělí o jeho pracovní úkoly.

Proč se rozloučit v dobrém?

Někdy provází ukončení pracovního poměru emoce a atmosféra je velmi nepříjemná. Pro zaměstnance i zaměstnavatele je však férové ukončení pracovního poměru výhodné, neboť v takovém případě se může zaměstnanec v budoucnu do firmy vrátit. Přijmutí bývalého schopného zaměstnance je pro zaměstnavatele přínosné. Pro stávající zaměstnance je to signál, že pracují v dobré firmě. Zaučení je v takových případech velmi rychlé a zaměstnanec je zkušenější o získané znalosti a dovednosti u jiného zaměstnavatele.

Petr Gola

Další články k tématu Změna práce

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí