Jak vysoká je měsíční cena práce?

čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Celkové náklady zaměstnavatele spojené s výkonem práce zaměstnance jsou výrazně vyšší než sjednaná hrubá mzda v pracovní smlouvě. Zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance povinné pojistné, proplácí dovolenou, přispívají na stravu, zajišťují pracovní podmínky a platí komerční pojištění.

Mimo hrubou mzdu odvádí zaměstnavatelé za zaměstnance 25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění. Souhrnné povinné pojistné činí 34 %. Současně zaměstnavatelé poskytují zaměstnancům placenou dovolenou, pro zjednodušení budeme počítat, že celý měsíc. Zákoníkem práce je stanovena minimální 4týdenní roční dovolená, většina firem však poskytuje dny dovolené navíc jako firemní benefit.

Cena práce zaměstnance pracujícího za minimální mzdu

Za zaměstnance pracujícího za minimální mzdu zaplatí zaměstnavatel sociální pojištění 2 475 Kč (9 900 Kč × 25 %) a zdravotní pojištění ve výši 891 Kč (9 900 Kč × 9 %). Včetně hrubé mzdy činí mzdové náklady 13 266 Kč (9 900 Kč + 2 475 Kč + 891 Kč). Zaměstnavatel však posílá zaměstnanci mzdu na účet i během dovolené, neboť za dobu čerpání dovolené náleží náhrada mzdy za dovolenou. Pokud budeme pro zjednodušení počítat s měsíčním čerpáním dovolené, tak zjišťujeme, že průměrné roční měsíční náklady na výkon práce zaměstnance pracujícího za minimální mzdu jsou 14 472 Kč (13 266 Kč: 11 měsíců × 12 měsíců), protože zaměstnavatel platí zaměstnance i během měsíce, kdy nepracuje a čerpá dovolenou.

Zaměstnavatelé platí i další náklady

Mimo povinné pojistné a dovolenou však vznikají zaměstnavateli další náklady, např. související se stravováním, placením telefonu a internetu… Další náklady se liší v závislosti na vykonávané činnosti a situaci jednotlivých zaměstnavatelů. Přesto však můžeme říci, že měsíční práce zaměstnance pracujícího za minimální mzdu stojí zaměstnavatele cca 16 000 Kč. V roce 2015 byla minimální měsíční mzda 9 200 Kč, tak průměrné měsíční náklady se započítáním odvodů za zaměstnance placených zaměstnavatelem a náhradě mzdy za čerpání dovolené byly 13 449 Kč. Díky zvýšení minimální mzdy se zvýšily měsíční náklady zaměstnavatele za výkon měsíční práce o 1 023 Kč a nikoliv 700 Kč, jak by se na první pohled zdálo.

U vyšších mezd jsou rozdíly vyšší

Náhrada mzdy za dovolenou u zaměstnanců pracujících na nadprůměrnou mzdu je samozřejmě vyšší než u zaměstnanců pracujících za minimální mzdu. Současně zaměstnavatelé zaměstnancům s nadprůměrnou mzdou poskytují více benefitů (příspěvky na smlouvy, služební auto, notebook, školení, kurzy…). Celkové náklady na vykonanou práci jsou ještě vyšší než bylo počítáno u minimální mzdy. Cenu práce tedy netvoří pouze hrubá mzda sjednaná v pracovní smlouvě.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP