Zaměstnanec nemůže čerpat dovolenou dle libosti

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Zaměstnanec si nemůže sám libovolně určovat, kdy bude čerpat dovolenou. Vždy je potřeba čerpání dovolené se zaměstnavatelem dopředu řešit, aby nevznikly nepříjemné situace, že zaměstnanec si pořídí dovolenou na poslední chvíli a zaměstnavatel počítá s tím, že v následujících dnech bude v práci.

Dovolenou na poslední chvíli, kterou využívají zejména partnerské dvojice, kdy je mnohem jednodušší se rychle na dovolenou sbalit a vycestovat, je vhodné plánovat pouze v případě, že je zaměstnanec na čerpání dovolené se zaměstnavatelem domluven a ví, že nebude problém. Pokud jsou dobré pracovní vztahy, potom je možné koupit dovolenou na poslední chvíli. Spoléhat na „last minute“ nabídky však není vhodné pro rodiny s dětmi. Jednak takových nabídek pro rodiny je výrazně méně než pro jednotlivce a páry a pro většinu rodin s dětmi není snadné se rychle na dovolenou sbalit a nachystat.

Černání dovolené určuje zaměstnavatel

Dle zákoníku práce (§ 217) určuje čerpání dovolené zaměstnavatel podle rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem dobrovolné organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo. Při čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a oprávněným zájmům zaměstnance. Když je zaměstnanci poskytována dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpání dovolené. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci písemně oznámit čerpání dovolené alespoň 14 dní předem.

Základní výměra dovolené – minimálně 4 týdny

Zákoníkem práce je upravena minimální doba dovolené, která činí 4 týdny v kalendářním roce, přičemž týdnem se rozumí 7 po sobě jdoucích následujících kalendářních dní. Hromadné čerpání dovolené může zaměstnavatel určit v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem rady zaměstnanců pouze, když je to nezbytné z provozních důvodů, přičemž hromadné čerpání dovolené nesmí činit více než 2 týdny, u uměleckých souborů 4 týdny. Zaměstnavatelé však mohou nabízet delší dovolenou. V praxi je delší dovolená oblíbeným firemním benefitem. Zaměstnavatelé mohou poskytovat delší dovolenou všem svým zaměstnancům nebo pouze některým zaměstnancům, např. zaměstnancům, kteří u zaměstnavatele pracují určitou dobu.

Cestovní pojištění je jistotou

Přestože při cestách do členských zemí Evropské unie máme nárok na stejnou zdravotní péči a za stejných podmínek jako domácí občané, tak je vhodné vždy cestovat s vlastním komerčním cestovním pojištěním. Základní péče není ani v některých členských zemích EU zadarmo a bez komerčního pojištění je nutné platit spoluúčast, která může dosahovat až stovky eur. Vysoká spoluúčast je např. u zubaře. Komerční pojištění nabízí i asistenční službu, na základě vlastního pojištění je možné být ošetřen i v soukromém lékařském zařízení a vzniká nárok na převoz nemocného zpět do Česka.

Petr Gola

Další články k tématu Výdaje na dovolenou

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí