Zaměstnavatel musí s neplaceným volnem souhlasit

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

V praxi dochází k různým situacím, kdy zaměstnanec potřebuje z osobních, rodinných nebo zdravotních důvodů volno a žádá tedy zaměstnavatele o neplacené volno. Dobré pracovní vztahy jsou v takových případech nutností. Na neplacené volno není automatický nárok.

Zaměstnavatel nemusí zaměstnanci neplacené volno poskytnout, záleží na jeho rozhodnutí. V případě, že si zaměstnanec řádně plní své pracovní povinnosti, tak se většina zaměstnavatelů snaží svým zaměstnancům vyhovět. Základem jsou dobré pracovní vztahy a podání písemné a odůvodněné žádosti o neplacené volno zaměstnancem. Pro čerpání neplaceného volna v delším rozsahu je vhodné tuto problematiku řešit se zaměstnavatelem včas, aby měl zaměstnavatel dostatek času se na tuto situaci připravit.

Prodloužení rodičovské dovolené

V praxi často chtějí čerpat neplacené volno po delší dobu zaměstnankyně, které jsou aktuálně na rodičovské dovolené, např. z důvodu problémů s umístěním dítěte do školky, častější nemocnosti dítěte nebo plánování dalšího rodičovství. Některé maminky čerpající rodičovskou dovolenou na tři roky se mylně domnívají, že mohou kdykoliv zůstat s dítětem doma do 4 let věku. Není tomu tak. Dle zákoníku práce má zaměstnankyně nárok na rodičovskou dovolenou v rozsahu, v jakém svého zaměstnavatele požádá, ale nejdéle do dosažení 3 let věku dítěte. Zůstat doma po dosažení 3 let věku dítěte je možné pouze v případě čerpání neplaceného volna.

Neplacené volno bez peněz a rodičovského příspěvku

Doba čerpání rodičovského příspěvku nemusí být stejná jako doba čerpání rodičovské dovolené. Souhrnná výše rodičovského příspěvku činí 220 tisíc Kč. Při splnění podmínky pojištění mají rodiče možnost volby délky pobírání rodičovského příspěvku a tím i volbu jeho výše. Po vyčerpání souhrnné částky již rodičovský příspěvek nenáleží. Maminky, které zůstanou po skončení rodičovské dovolené doma se souhlasem zaměstnavatele na neplaceném volnu, jsou již tedy bez finančních prostředků, nemají nárok na vyčerpaný rodičovský příspěvek ani mzdu od zaměstnavatele, když nepracují.

Žádost o neplacené volno

Písemná žádost o neplacené volno nemusí být nikterak složitá. V písemné žádosti musí být uvedeno označení zaměstnavatele, zaměstnance, datum, podpis a v několika větách odůvodněná žádost. V textu je rovněž potřeba uvést, od kterého data do kterého data chce zaměstnanec neplacené volno čerpat a uvést důvody jeho čerpání. Maminky, které chtějí zůstat déle doma s dítětem po skončení tříleté rodičovské dovolené, uvedou v žádosti, že z důvodu prohloubení péče o syna nebo dceru žádají o neplacené volno. V praxi je vhodné nejdříve možnost čerpání neplaceného volna se zaměstnavatelem osobně probrat a vysvětlit mu důvody, a to v dostatečném předstihu. Protože není na neplacené volno právní nárok, tak zaměstnavatelé vycházejí vstříc jenom seriózním a zodpovědným zaměstnancům, které rozhodně chtějí po vyčerpání neplaceného volna ve firmě vidět.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí