Náhrada mzdy za dovolenou

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Zaměstnancům náleží od zaměstnavatele během čerpání dovolené náhrada za dovolenou, která se vypočítává z hrubé mzdy v předchozím čtvrtletí. Pokud si udělá volno živnostník, tak musí předem počítat s výpadkem příjmů.

Náhrada mzdy zaměstnanci za dobu čerpání dovolené se vypočítává z průměrného hodinového výdělku v předchozím čtvrtletí. Výši náhrady za dovolenou ovlivňují i případné čtvrtletní odměny nebo prémie, neboť taky vstupují do výpočtu. Zaměstnanci, kteří mají v jednotlivých měsících různě vysokou hrubou mzdu, tedy mohou mít v závislosti na termínu čerpání dovolené různě vysokou náhradu mzdy za dovolenou.

Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru. Náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dodatkovou dovolenou není možné poskytnout, tato dovolená musí být vždy přednostně vyčerpána.

Praktický příklad 1)

Paní Nováková bude čerpat dovolenou v měsíci červenci. Měsíc červenec je spolu s měsícem srpnem a měsícem září ve třetím kalendářním čtvrtletí. Náhrady mzdy se bude počítat z hrubých mezd v měsících druhého kalendářního čtvrtletí (tedy z hrubých mezd v dubnu, květnu a červnu).

Výpočet průměrné hodinového výdělku

Pro výpočet průměrného hodinového výdělku je nutné znát průměrnou hrubou mzdu v jednotlivých rozhodných měsících a počet odpracovaných hodin. Průměrný hodinový výdělek se vypočítá tak, že se souhrnná hrubá mzda za dané čtvrtletí vydělí počtem odpracovaných hodin v daném čtvrtletí. Při osmihodinovém pracovním dnu činí následně náhrada mzdy za jeden den dovolené průměrný hodinový výsledek násobený 8 hodinami.

Praktický příklad 2)

Pan Svoboda bude čerpat pětidenní dovolenou v měsíci prosinci. V červenci měl hrubou mzdu 21 200 Kč, v srpnu 22 400 Kč a v září 24 400 Kč. A odpracoval 528 hodin. Souhrnná hrubá mzda činí 68 000 Kč (21 200 Kč + 22 400 Kč + 24 400 Kč). Průměrná hodinová mzda činí 128,7878 Kč (68 000 Kč: 528 hodin). Za jeden den dovolené náleží panu Svobodovi náhrada mzdy ve výši 1 031 Kč (128,7878 Kč × 8 hodin).

Zdanění náhrady za dovolenou

Vypočtená náhrada za dovolenou se čerpané dny dovolené v daném měsíci se připočítává ke standardní hrubé mzdě za daný měsíc a z této souhrnné částky se následně počítá daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění i zdravotní pojištění. Zjednodušeně můžeme říci, že náhrada mzdy za dovolenou podléhá stejnému zdanění jako běžná hrubá mzda.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí