Náhrada mzdy za dovolenou

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Zaměstnancům náleží od zaměstnavatele během čerpání dovolené náhrada za dovolenou, která se vypočítává z hrubé mzdy v předchozím čtvrtletí. Pokud si udělá volno živnostník, tak musí předem počítat s výpadkem příjmů.

Náhrada mzdy zaměstnanci za dobu čerpání dovolené se vypočítává z průměrného hodinového výdělku v předchozím čtvrtletí. Výši náhrady za dovolenou ovlivňují i případné čtvrtletní odměny nebo prémie, neboť taky vstupují do výpočtu. Zaměstnanci, kteří mají v jednotlivých měsících různě vysokou hrubou mzdu, tedy mohou mít v závislosti na termínu čerpání dovolené různě vysokou náhradu mzdy za dovolenou.

Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru. Náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dodatkovou dovolenou není možné poskytnout, tato dovolená musí být vždy přednostně vyčerpána.

Praktický příklad 1)

Paní Nováková bude čerpat dovolenou v měsíci červenci. Měsíc červenec je spolu s měsícem srpnem a měsícem září ve třetím kalendářním čtvrtletí. Náhrady mzdy se bude počítat z hrubých mezd v měsících druhého kalendářního čtvrtletí (tedy z hrubých mezd v dubnu, květnu a červnu).

Výpočet průměrné hodinového výdělku

Pro výpočet průměrného hodinového výdělku je nutné znát průměrnou hrubou mzdu v jednotlivých rozhodných měsících a počet odpracovaných hodin. Průměrný hodinový výdělek se vypočítá tak, že se souhrnná hrubá mzda za dané čtvrtletí vydělí počtem odpracovaných hodin v daném čtvrtletí. Při osmihodinovém pracovním dnu činí následně náhrada mzdy za jeden den dovolené průměrný hodinový výsledek násobený 8 hodinami.

Praktický příklad 2)

Pan Svoboda bude čerpat pětidenní dovolenou v měsíci prosinci. V červenci měl hrubou mzdu 21 200 Kč, v srpnu 22 400 Kč a v září 24 400 Kč. A odpracoval 528 hodin. Souhrnná hrubá mzda činí 68 000 Kč (21 200 Kč + 22 400 Kč + 24 400 Kč). Průměrná hodinová mzda činí 128,7878 Kč (68 000 Kč: 528 hodin). Za jeden den dovolené náleží panu Svobodovi náhrada mzdy ve výši 1 031 Kč (128,7878 Kč × 8 hodin).

Zdanění náhrady za dovolenou

Vypočtená náhrada za dovolenou se čerpané dny dovolené v daném měsíci se připočítává ke standardní hrubé mzdě za daný měsíc a z této souhrnné částky se následně počítá daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění i zdravotní pojištění. Zjednodušeně můžeme říci, že náhrada mzdy za dovolenou podléhá stejnému zdanění jako běžná hrubá mzda.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí