Hlavně nezapomenout na daňové slevy

štítky Daně Školkovné čtení na 3 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Vypočtenou daň z příjmu fyzických osob přímo snižují daňové slevy. Z důvodu uplatnění daňových slev je výsledná daňová povinnost nižší o desetitisíce korun.

Vypočtenou daň z příjmu je možné snížit o slevy na dani. Základní sleva na poplatníka činí 24 840 Kč. Nárok na základní daňovou slevu na poplatníka mají všichni daňoví poplatníci, tedy i důchodci. Základní sleva se při podání daňové přiznání poměrně nekrátí, vždy náleží v plném rozsahu. Další významnou slevou je sleva na manželku (manžela) s vlastními ročními příjmy do 68 000 Kč, která činí 24 840 Kč. Je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, tak je sleva 49 680 Kč. Na invalidní důchod prvního a druhého stupně je sleva 2 520 Kč, na invalidní důchod třetího stupně činí 5 040 Kč, na průkaz ZTP/P je 16 140 Kč. Na studenta činí sleva 4 020 Kč. Školkovné činí za rok 2015 částku 9 200 Kč. Oproti roku 2014 se školkovné zvýšilo o 700 Kč, neboť se zvýšila o tuto částka minimální mzda. Roční školkovné je výši minimální mzdy.

Praktický příklad

Živnostník pan Novotný ukončil v květnu 2015 samostatnou výdělečnou činnost a odešel do důchodu. Za část roku 2015 dosáhl hrubého zisku 194 000 Kč. Manželka pana Novotného pobírá vlastní invalidní důchod 5 640 Kč. Pan Novotný uplatní slevu na poplatníka v plném rozsahu ve výši 24 840 Kč a slevu na manželku ve výši 24 840 Kč. Uvedenými slevami je možné snížit daňovou povinnost maximálně do nuly. Pan Novotný nezaplatí na dani z příjmu nic (194 000 Kč × 15 %) – 24 840 Kč – 24 840 Kč, max. do nuly).

Daňové zvýhodnění a daňový bonus

Daňové zvýhodnění na první dítě činí 1 117 Kč, na druhé dítě 1 317 Kč a na třetí a další dítě 1 417 Kč. Daňové zvýhodnění může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Když je vypočtená daň z příjmu po uplatněných slevách nižší než daňové zvýhodnění na děti, tak vzniká nárok na daňový bonus. Při čerpání daňového bonusu se na dani z příjmu nezaplatí nic, ještě se dostanou peníze od finančního úřadu. Podmínkou čerpání daňového bonusu je roční zdanitelný příjem za rok 2015 nad 55 200 Kč.

Praktický příklad

OSVČ paní Dvořáková dosáhla hrubého zisku za rok 2015 ve výši 242 200 Kč. Paní Dvořáková vede daňovou evidenci. Daň z příjmu po slevě na poplatníka je 11 490 Kč (242 200 Kč × 15 %) – 24 840 Kč). Paní Dvořáková uplatní daňové zvýhodnění na dvě děti. Po uplatnění daňového zvýhodnění ve výši 29 208 Kč vznikne paní Dvořáková nárok na daňový bonus ve výši 17 718 Kč.

Jak se slevy prokazují?

Pro nárok na slevu na poplatníka není potřeba přikládat k daňovému přiznání žádný doklad. Pro statní slevy však ano. V některých případech stačí pouze v prvním roce, např. kopie rodných listů dětí se předkládá v prvním roce. Když má manželka vlastní příjem do limitu, tak je nutné každoročně předložit čestné prohlášení manželky. Studenti předkládají potvrzení o studiu. Pro uplatnění školkovného je nutné doručit příslušné potvrzení od školky. Všechny doklady jsou nedílnou součástí daňového přiznání.

Petr Gola

Další články k tématu Daňové povinnosti

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí