Kdy je nutné podat přiznání elektronicky?

štítek Daně čtení na 3 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Některé OSVČ se nevyhnou podání daňového přiznání elektronicky, když nesplní svoji zákonnou povinnost, tak obdrží automatickou pokutu ve výši dva tisíce korun. Ve výjimečných případech může pokuta činit dokonce 50 tisíc Kč.

Elektronicky komunikovat s finančním úřadem musí všechny OSVČ, které mají zpřístupněnu datovou schránku nebo mají daňového poradce, který má zpřístupněnu datovou schránku. Ostatní OSVČ mohou nadále doručovat daňové přiznání v listinné formě. V takovém případě je možné podat v papírové formě i přehledy o příjmech a výdajích pro OSSZ (Okresní správu sociálního zabezpečení) a zdravotní pojišťovnu.

Jak postupují drobní živnostníci?

Většina drobných živnostníků, kteří si sami řeší své daňové záležitosti, se snaží všechny své daňové povinnosti zvládnou během jediného dne. Zpravidla v některý březnový den (v pondělí nebo středu) odevzdají osobně daňové přiznání na finančním úřadu, přehled o příjmech a výdajích na OSSZ a přehled o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu. Nedoplatky doplatí jednorázově na pokladně příslušných institucí.

Na co si dát pozor při vyplnění daňového přiznání?

Před vyplněním daňového přiznání je potřeba si zajistit všechny potřebné přílohy, které jsou nedílnou součástí daňového přiznání. Na přílohy se nesmí zapomenout. OSVČ musí vždy vyplnit přílohu č. 1 daňového přiznání, kde se vypočítává daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti. Všechny přílohy daňového přiznání se uvádí na straně č. 4. Velkou pozornost je vhodné věnovat vyplnění strany č. 1 daňového přiznání, kde se uvádí mimo jiné i telefonní kontakt a email, kde je OSVČ k zastižení. Při drobném opomenutí pracovníci finančního úřadu zavolají a nesrovnalost je možné ihned napravit (např. doložit nějaký doklad). OSVČ, kterým vznikne nárok na daňový přeplatek, si nesmí zapomenout požádat o jeho zaslání na straně č. 4 daňového přiznání. Daňové přiznání je nutné vždy podepsat, a to včetně žádosti o zaslání přeplatku na bankovní účet, na což někteří lidé zapomínají.

Od odevzdání přehledů se mění měsíční záloha

OSVČ na hlavní činnost platí během roku měsíční zálohu na sociálním pojištění a zdravotním pojištění. Výše měsíční zálohy závisí na dosaženém hrubém zisku v minulém roce, vždy však musí být placena alespoň minimální měsíční záloha. Nová měsíční záloha na sociálním pojištění a zdravotním pojištění se vždy platí za měsíc, kdy je odevzdán přehled o příjmech a výdajích. Např. při odevzdání přehledů v únoru se platí nové zálohy již za únor, tedy v březnu. Při odevzdání přehledů v březnu se platí nové zálohy za březen, tedy v dubnu. Záloha na zdravotním pojištění se platí do 8. dne následujícího měsíce a záloha na sociálním pojištění do 20. dne následujícího měsíce.

Zálohy na dani z příjmu

Zálohy na dani z příjmu fyzických osob se neplatí při roční daňové povinnosti 30 000 Kč a méně. Při daňové povinnosti 30 000 Kč až 150 000 Kč se platí dvě zálohy, každá záloha je ve výši 40 % poslední daňové povinnosti, zaokrouhluje se na sta nahoru. Splatnost záloh v tomto případě je do 15. června a do 15. prosince. OSVČ s daňovou povinností 150 000 Kč a více platí během roku čtyři zálohy, každou ve výši čtvrtiny předchozí daně. Termíny jsou: do 15. března, do 15. června, do 15. září a do 15. prosince.

Petr Gola

Další články k tématu Daňové povinnosti

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí