Daňové povinnosti OSVČ

čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Všechny OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) si musí plnit své zákonné povinnosti, rozhodně nesmí zapomenout doručit na pověřené instituce vyplněné základní daňové tiskopisy. Které a kdy?

Všechny osoby samostatně výdělečně činné, které během roku 2015 alespoň po část roku vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost, ať už na hlavní nebo vedlejší, musí za rok 2015 podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob, přehled o příjmech a výdajích pro OSSZ a přehled o příjmech a výdajích pro příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Termíny pro tiskopisy

Základní termín pro podání daňového přiznání za rok 2015 na finanční úřad je do 1. dubna 2016. V případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se lhůta prodlužuje o tři měsíce. Při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem je potřeba na příslušný finanční úřad doručit plnou moc pro daného daňového poradce. Přehledy o příjmech a výdajích pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu za rok 2015 je nutné doručit do 2. května 2016. Při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se termín prodlužuje o tři měsíce. Opět je nutné do konce základního termínu doručit plnou moc pro daňového poradce. Opožděné podání daňových tiskopisů je všemi institucemi sankciováno, proto je nutné si ohlídat řádné splnění zákonné povinnosti.

Vyplnění tiskopisů se liší

Výpočet daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění i zdravotního pojištění se liší. Proto jsou odlišné i jednotlivé formuláře. Základním vstupním údajem pro výpočet všech tří povinných daní je dosažený hrubý zisk, neboli daňový základ. OSVČ zjistí hrubý zisk ze své evidence. Pokud není splněna některá ze zákonných podmínek a OSVČ nemusí povinně vést účetnictví, tak se osoba samostatně výdělečně činná rozhoduje, zdali povede daňovou evidenci nebo stanoví výdaje paušálem. Která varianta je výhodnější, to závisí na konkrétní situaci. Všechny OSVČ by si měli provést důkladnou finanční analýzu své činnosti a zvolit pro ně výhodnější variantu. Daňový základ, který se zjistí z daňové evidenci nebo evidence příjmů při stanovení výdajů paušálem, je totiž základním vstupním údajem pro výpočet nejenom daně z příjmu fyzických osob, ale rovněž pro výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění.

Co je to vyměřovací základ?

Daňový základ při výpočtu daně z příjmu fyzických osob snižují při dodržení zákonných podmínek nezdanitelné položky (např. dary, odpočet zaplacených úroků z úvěru, odpočet životního pojištění). Vypočtená daň z příjmu se následně ponižuje o daňové slevy (např. na poplatníka, na manželku s vlastními příjmy do limitu). Odpočty a slevy se však neuplatňují při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění. Povinné pojistné se počítá z vyměřovacího základu, kterým je polovina dosaženého zisku. Když je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak se sociální pojištění i zdravotní pojištění počítá z minimálního vyměřovacího základu, který se liší pro sociální a zdravotní pojištění.

Petr Gola

Další články k tématu Daňové povinnosti

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí