Prodej bytu a koupě nového bytu a daň z příjmu

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Když jsou peníze z prodeje nemovitosti použity na řešení vlastní bytové potřeby, tak je příjem osvobozen od daně z příjmu fyzických osob, přestože nebyl dodržen časový test. Jak se postupuje, když se nevyužijí všechny peníze?

Aby se z inkasovaných peněz z prodeje bytu nebo domu neplatila daň z příjmu fyzických osob při nesplnění časového testu, tak musí být z těchto peněz vyřešena bytová situace. Za řešení vlastní bytové situace se dle zákona o dani z příjmu považuje:

 • výstavba bytového domu, rodinného domu
 • koupě pozemku za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby do 4 let
 • koupě bytového domu, rodinného domu, rozestavěné stavby bytového domu nebo rodinného domu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru
 • splacení vkladu právnické osobě jejím členem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu
 • údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu, bytu v nájmu nebo v užívání
 • vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoludědiců při splnění zákonných podmínek
 • úhrada za převod podílu v obchodní korporaci jejím členem uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu
 • splacení úvěru nebo zápůjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb při splnění zákonných podmínek

Praktický příklad

Paní Dvořáková koupila nemovitost za 1 400 000 Kč a prodala ji za 1 800 000 Kč. Paní Dvořáková nedodržela časový test. Paní Dvořáková si ihned pořídila menší byt za 900 000 Kč. Kolik zaplatí paní Dvořáková na dani z příjmu fyzických osob?

 • Od daně z příjmu fyzických osob bude osvobozena částka 900 000 Kč.
 • Zdanitelný příjem dle § 10 bude rovněž 900 000 Kč (1 800 000 Kč – 900 000 Kč).
 • Výdaje uplatní paní Černá ve výši 700 000 Kč, neboť k osvobozené části příjmů ve výši 900 000 Kč výdaje uplatnit nemůže.
 • Dílčím základem daně dle § 10 bude tedy částka 200 000 Kč (900 000 Kč – 700 000 Kč).

Paní Dvořáková uplatní v plné míře daňové slevy a odpočty u příjmu ze zaměstnání (ze závislé činnosti), proto příjem z prodeje nemovitosti zvýší její daňovou povinnost o 30 000 Kč (200 000 Kč × 15 %).

Daňové termíny

Daňové přiznání za rok 2015 je nutné doručit na příslušný finanční úřad do 1. dubna 2016. V případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se termín prodlužuje o tři měsíce, tedy do 1. července 2016. Občané mající příjmy dle § 10 zákona o dani z příjmu musí vyplnit přílohu č. 2 daňového přiznání. Při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem je potřeba doručit na finanční úřad příslušné pověření do základního termínu pro doručení daňového přiznání. Sociální a zdravotní pojištění se z prodeje nemovitosti neplatí a zaměstnanci nemusí na OSSZ a zdravotní pojišťovnu doručovat žádné tiskopisy.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí