Daňové přiznání zaměstnanců

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

V praxi nepodávají daňové přiznání pouze OSVČ, ale rovněž zaměstnanci. V některých případech totiž nemůže daňové záležitosti za zaměstnance vyřídit jejich zaměstnavatel prostřednictvím ročního zúčtování daně.

Všichni zaměstnanci, kteří mají příjmy za rok 2015 ze samostatné výdělečné činnosti, kapitálového majetku nebo pronájmu 6 000 Kč a více, musí podat daňové přiznání. Daňové přiznání však musí podat i zaměstnanci pracující současně v některých měsících pro dva zaměstnavatele, přičemž u obou zaměstnavatelů je jim sražena zálohová daň z příjmu.

Kdy stačí podat daňové přiznání?

Zaměstnanci pracující pro dva a více zaměstnavatelů současně alespoň po období jednoho měsíce, zaměstnanci mající příjmy z pronájmu nebo zaměstnanci mající příjmy z kapitálového majetku, vyplňují pouze daňové přiznání. Přehledy o příjmech a výdajích nevyplňují. Sociální pojištění i zdravotní pojištění jim bylo řádně sraženo z jejich hrubé mzdy zaměstnavatelem během roku. Přehledy o příjmech a výdajích vyplňují pouze zaměstnanci, kteří si během roku přivydělávali vlastní samostatnou výdělečnou činností. Z příjmu z pronájmu nebo z příjmu z kapitálového majetku se sociální pojištění ani zdravotní pojištění neplatí.

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Všichni zaměstnanci, kteří podávají daňové přiznání, potřebují k vyplnění daňového přiznání od všech zaměstnavatelů, u kterých během roku pracovali, vyplněný formulář „potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2015“. V uvedeném tiskopisu jsou uvedeny všechny důležité podklady pro výpočet souhrnného základu daně za rok 2015. Všechna potvrzení je nutné přiložit k daňovému přiznání.

Jak je to při práci na dohodu?

Když je měsíční odměna plynoucí z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně, tak se z dohody odvádí srážková daň. Jestliže je měsíční odměna vyšší, tak se z odměny odvádí zálohová daň. Za rok 2015 je možné do daňového přiznání zahrnout i příjmy plynoucí z dohody o provedení práce s odměnou do limitu a sraženou srážkovou daň započíst na celkovou daňovou povinnost. V případě, že nejsou v plném rozsahu využité daňové slevy a daňové odpočty, tak vzniká nárok na daňovou vratku právě z důvodu započetí srážkové daně. Pro zahrnutí odměn plynoucích z dohod o provedení práce do daňového přiznání je nutné si od všech zaměstnavatelů vyžádat „potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce“. Do daňového přiznání za rok 2014 bylo možné uvést pouze vybrané dohody o provedení práce. Do daňového přiznání za rok 2015 bude nutné buď uvést všechny příjmy plynoucí z dohody o provedení práce, kde byla daň sražena srážkovou daní nebo žádné takové příjmy.

Petr Gola

Další články k tématu Daňové povinnosti

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí