Daňové odpočty je nutné doložit

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Vypočtenou daňovou povinnost snižují o tisíce daňové odpočty. Nárok na daňové odpočty je však nutné vždy doložit. Přílohou daňového přiznání musí být tiskopisy prokazující příslušný nárok.

Základ daně snižují daňové odpočty, které je vždy potřeba doložit příslušným potvrzením, dokladem nebo smlouvou. Záleží vždy na konkrétní situaci. Příslušné doklady jsou potom nedílnou součástí daňového přiznání. Nedoložené nároky není možné uplatnit.

Daňovými odpočty jsou dary, úroky z úvěru na bydlení, zaplacené příspěvky na penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření, zaplacené příspěvky na životním pojištění, členské příspěvky zaplacené odborové organizaci, úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Omezení daňových odpočtů

Hodnota daru musí činit nejméně 1 000 Kč a darem je možné snížit základ daně maximálně o 15 %. Odběr krve bezpříspěvkového dárce se oceňuje částkou 2 000 Kč. Odpočet úroků z úvěru na bydlení lze uplatnit až do 300 000 Kč. Úvěrem však musí být řešena bytová situace poplatníka. Základ daně je možné ponížit o vložené finanční prostředky na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření během roku 2014 ponížené o 12 000 Kč. Maximálně lze ponížit základ daně o 12 000 Kč. Tato podmínka je splněna při pravidelné měsíční úložce 2 000 Kč a více (tj. 24 000 Kč a více za rok). Při pravidelné úložce 1 000 Kč a méně (tj. 12 000 Kč za rok) se základ daně nesnižuje. O částku 12 000 Kč lze snížit základ daně o zaplacenou částku na životním pojištění během roku. Od roku 2015 je možné základ daně ponížit pouze o příspěvky na smlouvu, která neumožňuje průběžný výběr. Základ daně je možné ponížit o zaplacené příspěvky odborové organizace, která obhajuje zájmy zaměstnanců. Maximálně hodnota odpočtu činí 3 000 Kč. Maximální limit úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání činí 10 000 Kč, u poplatníci se zdravotním postižením 13 000 Kč a u poplatníků s těžším zdravotním postižením 15 000 Kč.

Praktický příklad

Živnostnice paní Malá zaplatila na úrocích z úvěru na pořízení vlastního bydlení během roku 43 150 Kč, dále 8 400 Kč na příspěvcích na životním pojištění a 18 000 Kč na doplňkovém penzijním spoření. Základ daně si tedy paní Malá poníží o 57 550 Kč (43 150 Kč + 8 400 Kč + 6 000 Kč (18 000 Kč – 12 000 Kč). Daňová úspora paní Malé bude tedy celkem 8 633 Kč (57 550 Kč × 15 %). Paní Malá musí k daňovému přiznání přiložit potvrzení od banky o zaplacených úrocích z úvěru během roku 2015, potvrzení od pojišťovny o zaplacených příspěvcích na smlouvu o životním pojištění za rok 2015, potvrzení od penzijní společnosti o zaplacených příspěvcích na doplňkové penzijní spoření za rok 2015.

Zaměstnanci mají čas pouze do 15. února

Kdo podává daňové přiznání, ten má čas na zajištění všech příslušných dokladů, do 1. dubna. Jestliže za zaměstnance vyřizuje daňové záležitosti formou ročního zúčtování daně jeho zaměstnavatel, tak má čas pouze do 15. února, což je termín pro doručení všech dokladů mzdové účetní.

Petr Gola

Další články k tématu Daňové povinnosti

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí