Živnostníci a zdravotní pojištění

čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Živnostníci vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí povinně platit každý měsíc měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Měsíční záloha závisí na dosaženém hrubém zisku v minulém období. Vždy však musí být placena alespoň minimální měsíční záloha. V roce 2015 činí minimální měsíční záloha 1 797 Kč.

Živnostníci musí zdravotní pojištění za daný měsíc platit do 8. dne následujícího měsíce. Při zahájení samostatné výdělečné činnosti během roku platí živnostníci v prvním roce minimální měsíční zálohy na zdravotním pojištění.

Doplatek nebo přeplatek na zdravotním pojištění

Během roku odvádí živnostníci měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Skutečná výše zdravotního pojištění za daný rok se vypočítá dle skutečně dosaženého hrubého zisku. Zdravotní pojištění za rok 2015 činí 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Od vypočteného zdravotního pojištění za rok 2015 se odečtou zaplacené zálohy během roku. Veškeré výpočty se provedou v přehledu o příjmech a výdajích, což je základní tiskopis OSVČ, který musí doručit své zdravotní pojišťovně.

  • Základní termín pro podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2015 je do 2. května 2016.
  • Případný nedoplatek na zdravotním pojištění je nutné zaplatit do 8 dní po podání přehledu o příjmech a výdajích.

Praktický příklad

Živnostník pan Dvořák zaplatil během roku 2015 na zálohách na zdravotním pojištění 23 400 Kč. Hrubý zisk (příjem – výdaj) pana Dvořáka za rok 2015 činí 395 000 Kč. Jak vysoký bude nedoplatek na zdravotním pojištění pana Dvořáka?

  • Zdravotní pojištění za rok 2015 činí 26 663 Kč (395 000 Kč × 50 % × 13,5 %).
  • Nedoplatek na zdravotním pojištění je 3 263 Kč (26 663 Kč – 23 400 Kč). Nedoplatek na zdravotním pojištění doplatí pan Dvořák jednorázově při podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2015.

Minimální platba zdravotního pojištění za rok 2015

Všichni živnostníci musí zaplatit na zdravotním pojištění za celý rok 2015 minimálně částku 21 555 Kč. Jestliže je totiž skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí živnostníci vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnosti zaplatit zdravotní pojištění alespoň v minimální výši. A to i při velmi nízkém dosaženém zisku.

Minimální vyměřovací základ za celý rok 2015 činí 159 666 Kč, proto je minimální zdravotní pojištění za celý rok výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti 21 555 Kč (156 666 Kč × 13,5 %).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí