Výdajový paušál a auto

čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Živnostníci se bez auta zpravidla neobejdou. Nejenom pro daňové účely musí živnostníci vést účetnictví, daňovou evidenci nebo stanovit výdaje paušálem. Jak je to s výdaji za auto v případě uplatňování výdajového paušálu pro daňové účely?

Výdajový paušál je pro mnohé živnostníky atraktivní nejenom díky své jednoduchosti, jednoznačnosti, ale i z důvodu daňové úspory. Výdajový paušál se liší dle vykonávané činnosti. Pohybuje se od 30 % po 80 %. V přiložené tabulce máme uveden výdajový paušál pro rok 2015 pro vybrané výdělečné činnosti.

OSVČ Sazba paušálu
Podnikání v zemědělství 80 %
Živnostníci s příjmy z řemeslných živností 80 %
Ostatní živnostníci 60 %
Ostatní OSVČ 40 %
Pro příjmy z pronájmu 30 %

Základ daně se při stanovení paušálu vypočítá jednoduše. Z veškeré evidence se sečtou všechny příjmy za rok 2015 a výdaje se stanoví procentem.

Praktický příklad

Živnostnice paní Černá má roční příjem za rok 2015 ve výši 1 000 000 Kč. Živnostnice Černá uplatňuje 60% výdajový paušál. Roční výdaje tedy činí 600 000 Kč (1 000 000 Kč × 60 %). Základ daně, který bude vstupovat pro výpočet daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění, bude 400 000 Kč (1 000 000 Kč – 600 000 Kč).

Náklady za auto při paušálu

OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) stanovující výdaje paušálem musí počítat s tím, že v paušálu jsou již úplně všechny výdaje. Při stanovení výdajů paušálem není možné uplatnit již žádné další výdaje. V paušálu nejsou však zahrnuty veškeré výdaje související s provozem auta pro výkon samostatné výdělečné činnosti (např. opravy).

Limit pro paušální výdaje

Pro rok 2015 je možné uplatnit výdaje paušálem maximálně do příjmu 2 000 000 Kč, což platí pro všechny činnosti. V absolutním vyjádření se tedy limit pro jednotlivé výdajové paušály vypočítá jako násobek paušálu a dvoumiliónového stropu. Pro podnikatele s vyšším ročním příjmem je vhodné zvážit, zdali již není výhodnější přejít na daňovou evidenci nebo účetnictví, neboť legislativou je stanovena maximální částka výdajů.

Např. podnikatel uplatňující 60% výdajový paušál může za rok 2015 při příjmem 3 400 000 Kč uplatnit výdaje pouze ve výši 1 200 000 Kč (2 000 000 Kč × 60 %).

Nelze uplatnit daňové zvýhodnění a slevu na manželku

OSVČ stanovující výdaje paušálem nemohou v daňovém přiznání uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku s vlastními ročními příjmy do 68 tisíc Kč. Tuto zákonnou podmínku je tedy rovněž vhodné do kalkulace, zdali je paušál výhodný či nikoliv zahrnout.

Petr Gola

Další články k tématu Auto a daně

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí