Zdanění průměrné mzdy

štítek Daně čtení na 3 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Za celý rok 2014 činila průměrná měsíční mzda 25 686 Kč. Jedná se o hrubou mzdu zúčtovanou zaměstnavatelem zaměstnanci. Kolik skutečně obdrží zaměstnanec na svůj bankovní účet závisí na množství uplatněných daňových slev. Zaměstnanci pracující za stejnou hrubou mzdu mohou mít rozdílnou čistou mzdu. Podívejme se na praktické výpočty.

Kolik zaměstnanci obdrží od svého zaměstnavatele na svůj bankovní účet závisí nejenom na sjednané hrubé mzdě, ale rovněž na množství uplatněných daňových slev při výpočtu čisté mzdy. Při stejné hrubé mzdě je možné mít odlišnou čistou mzdu o tisícikoruny. Při výpočtu čisté měsíční mzdy se uplatňují zejména tyto daňové slevy: základní sleva na poplatníka (2 07 Kč měsíčně), sleva na invaliditu prvního a druhého stupně (210 Kč), sleva na invaliditu třetího stupně (420 Kč), slevu na studenta (335 Kč) a daňové zvýhodnění na děti (dle počtu dětí). Daňové odpočty (např. zaplacené úroky z úvěru na bydlení, životní pojištění, dary, penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření) se nedají zohlednit na měsíční bázi. Daňové odpočty se uplatňují vždy za celý rok.

Daňová sleva či nikoliv

V přiložené tabulce si vypočítáme čistou měsíční mzdu, kterou obdrží na svůj bankovní účet zaměstnanec pracující za průměrnou hrubou mzdu 25 686 Kč v závislosti na tom, zdali je uplatněna při výpočtu čisté mzdy základní sleva na poplatníka či nikoliv. Veškeré výpočty jsou provedeny dle legislativy roku 2015. Měsíční sleva na poplatníka činí 2 070 Kč. Daňovou slevu na poplatníka je možné každý měsíc uplatnit pouze jednou. Zaměstnanci pracující současně pro dva zaměstnavatele tedy nemohou při výpočtu čisté mzdy uplatnit slevu na poplatníka v obou případech. Slevu na poplatníka je možné využít u zaměstnavatele, kde je podepsáno prohlášení k dani. Pan Novák uplatní slevu na poplatníka, neboť podepsal prohlášení k dani. Pan Černý neuplatní slevu na poplatníka, protože nepodepsal prohlášení k dani.

Text Pan Novák Pan Černý
Hrubá mzda 25 686 Kč 25 686 Kč
Zdravotní pojištění 1 156 Kč 1 156 Kč
Sociální pojištění 1 670 Kč 1 670 Kč
Daň z příjmu 3 105 Kč 5 175 Kč
Čistá mzda 19 755 Kč 17 685 Kč

vlastní výpočet autora

Daňové zvýhodnění na děti

Vždy jeden z rodičů může uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Na první dítě činí 1 117 Kč měsíčně, na druhé dítě 1 317 Kč a na třetí a další dítě 1 417 Kč. V přiložené tabulce máme vypočtenou čistou mzdu zaměstnance Svobody (1 dítě), Novotného (2 děti) a Zeleného (3 děti). Všichni tři zaměstnanci mají stejnou hrubou mzdu 25 686 Kč. Panu Zelenému vznikne nárok na daňový bonus, neboť vypočtená daň z příjmu je nižší než daňové zvýhodnění na děti.

Text Pan Svoboda Pan Novotný Pan Zelený
Hrubá mzda 25 686 Kč 25 686 Kč 25 686 Kč
Zdravotní pojištění 1 156 Kč 1 156 Kč 1 156 Kč
Sociální pojištění 1 670 Kč 1 670 Kč 1 670 Kč
Daň z příjmu 1 988 Kč 671 Kč +746 Kč
Čistá mzda 20 872 Kč 22 189 Kč 23 606 Kč

vlastní výpočet autora

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí