Dohoda o ukončení pracovního poměru

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Nejelegantnějším řešením ukončení pracovního poměru je dohoda. S dohodou o ukončení pracovního poměru musí ale souhlasit zaměstnanec i zaměstnavatel. Výpověď je jednostranným právním úkonem, dohoda nikoliv.

Zaměstnavatel může dát výpověď zaměstnanci v ochranné době (např. maminka na mateřské nebo rodičovské dovolené) jen ve výjimečných případech. Takovým případem je např. zrušení zaměstnavatele. Dohodou u ukončení pracovního poměru však končí pracovní poměr, i když je zaměstnanec právě v ochranné lhůtě.

Dohoda přináší smluvní volnost

U výpovědi podané zaměstnancem nebo zaměstnavatelem je potřeba dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu. Při ukončení pracovního poměru dohodou končí pracovní poměr sjednaným dnem v dohodě. Pracovní poměr může skončit např. za 14 dní nebo za 3 měsíce. U dohody se uplatňuje smluvní volnost. V dohodě u končení pracovního poměru nemusí být uvedeny důvody ukončení pracovního poměru.

Podpora v nezaměstnanosti při ukončení práce dohodou

Při ukončení pracovního poměru dohodou náleží zaměstnanci při následné evidenci na úřadu práce podpora v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu ve výši 45% z předchozího příjmu. Když zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele výpověď, tak první dva měsíce mu náleží podpora v nezaměstnanosti 65 % předchozího příjmu, další dva měsíce 50 % a teprve následující měsíce 45 %. Délka podpůrčí doby se pohybuje do 5 měsíců do 11 měsíců v závislosti na věku. Nezaměstnaností mladší 50 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti v délce 5 měsíců. Občané starší 50 let a mladší 55 let potom po dobu 8 měsíců. Lidé starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců.

Zaměstnavatelé eliminují případné soudní spory

V praxi často zaměstnavatelé přistupují k dohodě o ukončení pracovního poměru, aby případně nemohl zaměstnanec napadnout výpověď podanou zaměstnavatele u soudu. Dohoda je pro zaměstnavatele velmi elegantní. Jestliže však zaměstnanec nesouhlasí s ukončením pracovního poměru dohodou, tak musí zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď.

Kdy náleží u dohody odstupné?

Standardně odstupné náleží pouze při ukončení pracovního poměru výpovědí zaměstnavatelem. Zaměstnanec však může mít nárok na odstupné, i když dojde k ukončení pracovního poměru dohodou. Zaměstnanec by si však měl pohlídat, aby v dohodě o ukončení pracovního poměru dohodou byl uveden zákonný důvod. Zpravidla nadbytečnost zaměstnance dle § 52, písmena c) zákoníku práce. Když by nebyl tento důvod v dohodě o ukončení pracovního poměru uveden a zaměstnavatel odstupné nezaplatil, potom by u soudu zaměstnanec svůj nárok nemohl prokázat.

Praktický příklad

Pan Novák dostal koncem ledna zajímavější pracovní nabídku, již od 2. února. Jeho zaměstnavatel mu vzhledem k dobrým vztahům chce vyjít vstříc, a proto souhlasí s ukončením pracovního poměru dohodou, aby pan Novák nemusel dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu. Uzavřenou následující dohodu o ukončení pracovního poměru.

MNO, spol. s r. o.

Se sídlem v Brně, Lesní 1515

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Dle pracovní smlouvy sjednané dne 1. listopadu 2012 pracuji ve Vaší společnosti jako IT pracovník. Tento pracovní poměr končí dohodou ke dni 31. ledna 2015. Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a druhé zaměstnanec.

V Brně dne 19. ledna 2015

MNO, spol. s r. o. Jan Novák Přírodní 29

Brno

Petr Gola

Další články k tématu Ukončení práce

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí