Lze pracovat současně pro více zaměstnavatelů

štítek Zaměstnání čtení na 3 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Někteří mladí lidé mají více pracovních nabídek, přičemž se dají jednotlivé práce skloubit. V takovém případě mohou samozřejmě pracovat současně pro více zaměstnavatelů. Daňové slevy je možné uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele.

Pracovat souběžně pro více zaměstnavatelů je možné. Lze pracovat pro oba zaměstnavatele na základě standardní pracovní smlouvy nebo pracovat pro jednoho zaměstnavatele na dohodu o pracovní činnosti a pro druhého na základě pracovní smlouvy nebo pro oba zaměstnavatele na základě pracovní dohody. V každém období je přitom možné mít podepsáno prohlášení k dani pouze u jednoho zaměstnavatele. Když se práce vykonávala v některých měsících současně pro dva zaměstnavatele, tak je nutné podat daňové přiznání a daňové záležitosti za zaměstnance nemůže vyřídit zaměstnavatel. K vyplnění daňového přiznání je zapotřebí si vyžádat od všech zaměstnavatelů „potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2015“. Toto potvrzení je nedílnou součástí daňového přiznání.

Přehled o příjmech a výdajích pro příslušnou zdravotní pojišťovnu a OSSZ nemusí zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů současně vyplňovat. Sociální a zdravotní pojištění je jim z obou příjmů sražena zaměstnavateli.

Zdanění se liší

Měsíční čistá mzda se při práci pro jednotlivé zaměstnance liší, zdali je podepsáno prohlášení k dani nebo nikoliv. V praxi je tedy možné mít stejnou hrubou mzdu u dvou zaměstnavatelů a čistá mzda bude odlišná. Pouze u zaměstnavatele, kde je podepsáno prohlášení k dani je totiž možné uplatnit daňové slevy. Prohlášení k dani je možné mít za dané měsíce podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele.

Praktický příklad

Pan Dvořák nastoupil po absolvování vysoké školy do zaměstnání. Pan Dvořák má malé dítě, tak z finančních důvodů pracuje pro dva zaměstnavatele současně. U obou na zkrácený úvazek, což mu vyhovuje. U prvního zaměstnavatele má hrubou mzdu 18 000 Kč a u druhého zaměstnavatele rovněž 18 000 Kč. Prohlášení k dani podepsal pan Dvořák pouze u prvního zaměstnavatele. Jak se liší čistá měsíční mzda u obou zaměstnavatelů?

Výpočet čisté měsíční mzdy u obou zaměstnavatelů pana Dvořáka

Text První zaměstnavatel Druhý zaměstnavatel
Hrubá mzda 18 000 Kč 18 000 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem 810 Kč 810 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 1 620 Kč 1 620 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnancem 1 170 Kč 1 170 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 4 500 Kč 4 500 Kč
Superhrubá mzda 24 200 Kč 24 200 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 3 630 Kč 3 630 Kč
Sleva na poplatníka 2 070 Kč 0 Kč
Daňové zvýhodnění 1 117 Kč 0 Kč
Záloha na daň z příjmu fyzických osob 443 Kč 3 630 Kč
Čistá mzda 15 577 Kč 12 390 Kč

vlastní výpočet autora

U prvního zaměstnavatele bude mít pan Dvořák čistou mzdu, kterou obdrží na svůj bankovní účet, o 3 187 Kč vyšší než u druhého zaměstnavatele, přestože hrubá mzda je shodná. Důvodem je uplatnění daňových slev při výpočtu čisté mzdy u prvního zaměstnavatele.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí