Nástup do první práce a vrácení daně z příjmu

štítek Daně čtení na 3 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Jestliže studenti nastoupí do práce po skončení prázdnin, tak jim vznikne nárok na daňový přeplatek. Tento daňový přeplatek obdrží po zpracování ročního zúčtování daně od zaměstnavatele za rok 2015. Roční zúčtování zaměstnavatel provede do konce března 2016 a přeplatek obdrží nejpozději se mzdou za březen 2016.

Absolventi středních škol jsou považováni za studenty až do konce posledních prázdnin, tedy do konce srpna. Při nástupu do práce po posledních prázdninách v září budou mít nárok při provádění ročního zúčtování k dani z příjmu za rok 2015 za studenta za měsíce leden až srpen. Zaměstnavateli je nutné doručit potvrzení o studiu. Sleva na studenta bude tedy v ročním zúčtování daně činit 2 680 Kč (335 Kč × 8 měsíců). Absolventi vysoké školy jsou považováni za studenta ještě kalendářní měsíc následující po měsíci, kdy došlo k ukončení studia na vysoké škole. Při provedení ročního zúčtování daně mají všichni zaměstnanci nárok na daňovou slevu na poplatníka v plném rozsahu, tedy ve výši 24 840 Kč. Protože studenti nastupující do práce v roce 2015 až po ukončení studia neuplatní v plném rozsahu slevu během roku, tak jim vznikne po provedení ročního zúčtování nárok na daňový přeplatek.

Praktický příklad

Pan Novák úspěšně maturoval v květnu 2015, udělal si ještě poslední prázdniny od 1. září se mu podařilo najít si zaměstnání a nastoupit do práce. Hrubá měsíční mzda pana Nováka bude 20 000 Kč. Jak vysoký daňový přeplatek obdrží pan Novák po provedení ročního zúčtování daně jeho zaměstnavatelem na svůj bankovní účet?

  • Během roku 2015 zaplatil pan Novák na zálohách na dani z příjmu fyzických osob za každý měsíc 1 950 Kč (20 000 Kč × 1,34)  × 15 %) – 2 070 Kč).
  • Za měsíce září až prosinec 2015 zaplatí pan Novák na dani z příjmu fyzických osob 7 800 Kč (1 950 Kč × 4 měsíce).

Pan Novák předloží do 15. února 2016 své mzdové účetní potvrzení o studiu a požádá svého zaměstnavatele o roční zúčtování k dani.

Výpočet daňového přeplatku

Text Částka
Úhrn příjmů od zaměstnavatele 80 000 Kč (20 000 Kč × 4 měsíce)
Úhrn pojistného placeného zaměstnavatelem 27 200 Kč (20 000 Kč × 34 % × 4 měsíce)
Dílčí základ daně 107 200 Kč (80 000 Kč + 27 200 Kč)
Daň z příjmu 16 080 Kč (107 200 Kč)
Sleva na poplatníka 24 840 Kč
Sleva na studenta 2 680 Kč
Daňové slevy celkem 27 520 Kč (24 840 Kč + 2 680 Kč)
Daň z příjmu po slevách 0 Kč (16 080 Kč – 27 520 Kč, max. do nuly)
Zaplacené zálohy na dani z příjmu 7 800 Kč
Daňový přeplatek 7 800 Kč (7 800 Kč – 0 Kč)

vlastní výpočet autora

Pan Novák obdrží daňový přeplatek ve výši 7 800 Kč nejpozději ve mzdě za březen 2016.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí