Nástup do zaměstnání a daně

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Všichni zaměstnanci musí ze své mzdy odvádět povinné daně. Za zaměstnance však plní daňové povinnosti zaměstnavatel. Přesto je nutné při nástupu do zaměstnání splnit povinné administrativní úkony, aby mohl zaměstnavatel daně správně vypočítat a odvést na příslušné bankovní účty. Jaké údaje potřebuje mzdová účetní znát?

Z hrubé mzdy odvádí všichni zaměstnanci daň z příjmu fyzických osob (15 % ze superhrubé mzdy), sociální pojištění (6,5 % z hrubé mzdy) a zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé mzdy). Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob je možné již během roku uplatňovat daňové slevy. Pro uplatnění daňových slev je nutné podepsat u zaměstnavatele prohlášení k dani. Nárok na základní daňovou slevu ve výši 2 070 Kč mají všichni zaměstnanci. Jaké další daňové slevy je možné měsíčně čerpat?

  • 335 Kč na studenta, v takovém případě je nutné předložit potvrzení o studiu
  • 210 Kč na invaliditu I. nebo II. stupně, nutné je doručit potvrzení o pobírání příslušného invalidního důchodu
  • 420 Kč na invaliditu III. stupně, opět je nutné předložit mzdové účetní potvrzení o pobírání invalidního důchodu III. stupně
  • 1 345 Kč na držení karty ZTP/P

Potřeba předložení kopií rodných listů dětí

Vždy jeden z rodičů může uplatnit při výpočtu měsíční čisté mzdě daňové zvýhodnění na děti. Na první dítě činí daňové zvýhodnění 1 117 Kč, na druhé dítě 1 317 Kč a na třetí a každé další dítě potom 1 417 Kč. Aby mohla mzdová účetní uplatnit daňové zvýhodnění na děti, tak potřebuje kopie rodných listů dětí a čestné prohlášení druhého z rodičů, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti.

U které jste zdravotní pojišťovny?

Zaměstnavatel zasílá na účet příslušné zdravotní pojišťovny, u které je zaměstnanec pojištěn, 13,5 % z hrubé mzdy zaměstnance, přičemž jedna třetina je sražena zaměstnanci z hrubé mzdy a další dvě třetiny platí zaměstnavatel. Na trhu však působí 7 zdravotních pojišťoven. Každý zaměstnanec tak musí sdělit zaměstnanci zdravotní pojišťovnu, u které je pojištěn. Případnou změnu zdravotní pojišťovny je zaměstnanec povinen zaměstnavateli sdělit. Zdravotní pojišťovnu je možné změnit vždy od 1. ledna nového roku.

Všechny daně platí zaměstnavatel

Zaměstnanec si sám daně neplatí. Daň z příjmu, sociální pojištění i zdravotní pojištění za zaměstnance vypočítává na příslušné účty pověřených institucí odvádí zaměstnavatel. Za nezaplacení daní je sankciován zaměstnavatel, ale zaměstnanec je povinen zaměstnavateli sdělit všechny rozhodné skutečnosti. Např. penále vzniklé z důvodu neoznámení změny zdravotní pojišťovny může zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí