OSVČ a sociální pojištění za rok 2014

Autor: Petr Gola
Rubriky:  Pojištění
Vydáno: 19. února 2015 0:00:00
zdroj: sxc.hu

Mnozí živnostníci zaplatí z povinných plateb nejvíce na sociálním pojištěním. Vyměřovací základ není možné snižovat o daňové slevy a odpočty jako v případě výpočtu daně z příjmu fyzických osob. Jak se počítá sociální pojištění za rok 2014?

Do 4. května musí OSVČ doručit místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení) "přehled o příjmech a výdajích za rok 2014". V případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem potom do 3. srpna 2014. O zpracování daňového přiznání musí být místně příslušná OSSZ písemně informována do konce dubna 2014.

 

Rozlišnost sazby pojistného

OSVČ, které nevstoupily do II. důchodového pilíře, kterých je většina, odvádí na sociálním (důchodovém) pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu. OSVČ, které do II. důchodového pilíře vstoupily potom 26,2 % z vyměřovacího základu. OSVČ účastny II. důchodového pilíře dále odvádí 5 % na důchodovém spoření a musí do 1. dubna 2015 podat na finanční úřad "pojistné přiznání".

  • OSVČ na hlavní činnost jsou povinny platit během roku povinné měsíční zálohy. Od vypočteného sociálního pojištění za celý rok se následně odečtou zaplacené zálohy během roku. Případný nedoplatek je nutné uhradit do 8 dní od doručení "přehledu".

 

Jak se vypočítá vyměřovací základ?

Vyměřovacím základem pro výpočet sociálního pojištění je polovina daňového základu. Tedy polovina hrubého zisku (příjem - výdaj). Když je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí být povinné sociální pojištění při hlavní činnosti vypočteno z minimálního vyměřovacího základu.

  • Minimální vyměřovací základ za celý rok 2014 při hlavní samostatné výdělečné činnosti činí 77 832 Kč. Minimálně musí všechny OSVČ na hlavní činnost, které nevstoupily do II. důchodového pilíře, zaplatit na sociálním pojištění 22 727 Kč (77 832 Kč x 29,2 %).

Od dosaženého hrubého zisku za rok 2014 se vypočítá následně nová měsíční záloha, která je poprvé splatná do 20. kalendářního dne po měsíci, ve kterém byl "přehled za rok 2014" odevzdán.

 

Praktický příklad

OSVČ paní Pokorná vede daňovou evidenci. Za rok 2014 má příjmy 652 486 Kč a výdaje 298 998 Kč. Na zálohách během roku 2014 zaplatila paní Pokorná 47 568 Kč. Kolik musí doplatit na sociálním (důchodovém) pojištění za rok 2014? Jak vysoká bude nová měsíční záloha?

Text

Částka

Příjmy za rok 2014

652 486 Kč

Výdaje za rok 2014

298 998 Kč

Kolik měsíců trvala výdělečná činnost?

12

Zaplacené zálohy během roku 2014

47 568 Kč

Hrubý zisk za rok 2014

(652 486 Kč - 298 998 Kč)

353 488 Kč

Vypočtený vyměřovací základ

(353 488 Kč x 50 %)

176 744 Kč

Minimální vyměřovací základ

77 832 Kč

Vyměřovací základ OSVČ  za rok 2014

(skutečný je vyšší než minimální)

176 744 Kč

Sociální pojištění za rok 2014

(176 744 Kč x 29,2 %)

51 610 Kč

Zbývá doplatit

(51 610 Kč - 47 568 Kč)

4 042 Kč

Nová měsíční záloha při hlavní činnosti

(51 610 Kč: 12 měsíců)

4 301 Kč

vlastní výpočet autora

 

Paní Pokorná odevzdá "přehled za rok 2014" v březnu. Bankovní příkazem provede ve stejný den úhradu nedoplatku sociálního pojištění ve výši 4 042 Kč. Za březen musí zaplatit již novou měsíční zálohu ve výši 4 301 Kč. Záloha za březen je splatná do 20. dubna. "Kalkulačka OSVČ sociální pojištění za rok 2014 a záloha 2015" Vám umožní vypočítat sociální pojištění za rok 2014 dle individuálních vstupních údajů.

Reklama

Další články tématu

OSVČ a zdravotní pojištění za rok 2014

Kolik zaplatí OSVČ na zdravotním pojištění za rok 2014 se odvíjí od hrubého zisku za rok 2014....

Kolik ušetříte na dani díky penzijku a životku?

Životní pojištění, penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření jsou podporovány státem...

Daňová povinnost OSVČ za rok 2014

Do 1. dubna 2015 musí všichni živnostníci doručit na finanční úřad daňové přiznání za rok 2014....

Daňové slevy a odpočty za rok 2014

Daňové slevy a daňové odpočty snižují daňovou povinnost.  Jaké slevy a odpočty je možné v...

Témata

Studenti a daně

Při splnění zákonných podmínek platí za studenty zdravotní pojištění stát, od roku 2010 se však...

Reklama a propagace

Všechny firmy i zákazníci se musí snažit o získávání nových zákazníků. Bez dobré reklamy a...

Goodwill firmy

Goodwill firmy je rozdíl mezi tržní hodnotou firmy a aktivy firmy (po odečtení závazků). Cílem...

Studenti a daně

Absolventi s pracovními zkušenostmi mají na trhu práce lepší výchozí pozici než studenti bez...

Dovolená

Mimo základní dovolenou lze v Česku čerpat i mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolené. Za...

Reklama
Reklama

Neplacené volno

Kolik stojí neplacené volno a kdy lze čerpat?

V životě některých zaměstnanců dochází k situaci, že z různých důvodů potřebují čerpat volno nad zákonný rámec, v takových případech si mohou požádat o neplacené volno. Jaké jsou podmínky pro čerpání neplaceného volna?

Otevřete téma

Reklama

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2019 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky , Soukromí
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o.