Jak je to s pojištěním v zahraničí?

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: gratisography, ilustrační fotografie

V zahraničí musí v některých případech pracovat i pracovníci české firmy. V cizině působí, neboť musí dohlédnout na splnění pracovního úkolu. V rámci členských zemí EU může být občan pojištěn pouze jednou. Jak je to u vyslaných zaměstnanců?

Někteří zaměstnanci cestují více než by chtěli. Jejich zaměstnavatel je pravidelně na několik měsíců vysílá do zahraničí, aby pracovali na domluvené zakázce. Při práci v členských zemích EU je situace ohledně odvodů na povinném pojistném (sociálním a zdravotním pojištění) jednoznačná. Platí zde koordinační nařízení. Zjednodušeně můžeme říci, že evropská legislativa je nadřízena národní legislativě.

Povinné pojistné se platí vždy pouze jednou

V rámci evropské legislativy platí, že povinné pojistné se platí pouze jednou. Nelze tedy v za stejné časové období platit sociální pojištění ve dvou členských zemích EU. Např. v Česku a Německu. Toto opatření mimo jiné znamená, že není možné pobírat v plné výše dva důchody z dvou členských zemí EU. Odpracovaná doba v daném období se totiž hodnotí vždy pouze v jedné členské zemi EU a v praxi tak vzniká nárok na poměrný důchod ze dvou členských zemí EU.

Pojištění vyslaných zaměstnanců

V případě, že je zaměstnanec vyslán svým zaměstnavatelem do jiné členské země EU, na dobu kratší jednoho roku, tak se povinné pojistné platí nadále v zemi bydliště zaměstnance. Když je však zaměstnanec vyslán na dobu delší než jednoho roku, tak je tento zaměstnanec pojištěn dle legislativy členské země EU, kde byl svým zaměstnancem vyslán.

Praktické příklady

  • Paní Svobodová pracuje v Plzni a byla zaměstnavatelem vyslána na 4 měsíce do Rakouska. Paní Svobodova je vyslána na kratší dobu než jeden rok, a proto bude pro účely platby povinného pojistného nadále pojištěna v Česku.
  • Paní Kučerová byla vyslána zaměstnavatelem na rok a půl do Švédska. Paní Kučerová bude od počátku pojištěna dle švédské legislativy. Paní Kučerové tak vznikne za období práce ve Švédsku nárok na poměrný důchod ze Švédska.

Jak je to v zemích mimo EU?

Žijeme v globálním světě. Mnozí zaměstnanci tak bývají v praxi vysílání i do vzdálených zemích, mimo „starý kontinent“. V takových situací se vždy postupuje v souladu s uzavřenou smlouvou o sociálním zabezpečení mezi Českem a danou zemí.

Při vysílání zaměstnanců do zahraničí by měli zaměstnavatelé vždy řádně plnit svou povinnou administrativu a řádně spolupracovat zejména s příslušnou OSSZ a zdravotní pojišťovnou. Je potřeba vyplnit potřebné tiskopisy, aby vše bylo úředně v pořádku.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí