Prodloužení rodičovské dovolené

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Některé maminky chtějí nebo musí zůstat s dítětem doma i po uplynutí tříleté rodičovské dovolené, např. z důvodu, že nemají pro dítě zajištěnu školku. Jak v takových případech postupovat?

Ze zákona mají maminky (nebo tatínci) nárok na rodičovskou dovolenou v rozsahu, v jakém si požádají, nejdéle však v rozsahu tří let. V případě vyčerpání rodičovské dovolené v maximální tříleté lhůtě, je následně řešením čerpání neplaceného volna u zaměstnavatele.

S čerpáním neplaceného volna musí zaměstnavatel souhlasit

Aby mohla maminka zůstat s dítětem doma o rok déle, až do čtyř let věku dítěte, tak se musí se zaměstnavatelem dohodnout. Na čerpání neplaceného volna od tří let do čtyř let věku dítěte není právní nárok. Tato možnost přichází do úvahy pouze se souhlasem zaměstnavatele.

Žádost o čerpání náhradního volna

Zaměstnavatel potřebuje pro čerpání náhradního volna doklad, proto je potřeba si u zaměstnavatele o náhradní volno písemně zažádat. V písemné žádosti je potřeba uvést především termín, v jakém se chce náhradní volno čerpat.

Kdy bude za zaměstnankyni platit zdravotní pojištění stát?

Během čerpání náhradního volna se standardně neplatí sociální pojištění, ani daň z příjmu fyzických osob, neboť po tuto dobu nemá zaměstnance vlastní příjmy. Zdravotní pojištění však musí být vždy placeno. Za období neplaceného volna se standardně odvádí zdravotní pojištění z minimální mzdy, zdravotní pojišťovna musí tedy obdržet 1 148 Kč (13,5 % z 8 500 Kč). Jestliže však maminka zůstane doma s malým dítětem, tak je pro účely placení zdravotního pojištění považována za státního pojištěnce, pokud je splněna podmínka celodenní péče.

Za občany celodenně pečující o dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let platí totiž zdravotní pojištění stát. Vždy je však potřeba řádně plnit své oznamovací povinnosti, aby všechny náležitosti v registru zdravotní pojišťovny odpovídaly skutečnosti.

Zaměstnavatel potřebuje čestné prohlášení

Zaměstnankyně musí zaměstnavateli dodat čestné prohlášení, že jsou splněny výše uvedené podmínky celodenní osobní péče, aby byla zaměstnankyně považována pro účely placení zdravotního pojištění za státního pojištěnce.

  • Zaměstnavatel musí zaměstnankyni na příslušném formuláři u zdravotní pojišťovny, kde je zaměstnankyně pojištěna, přihlásit, že za ni platí zdravotní pojištění stát a po následně zase odhlásit, že již zaměstnankyně není státním pojištěncem a bude ji z jejího příjmu standardně odváděno zdravotní pojištění.
  • Oznamovací povinnosti zaměstnavatele se plní na formuláři „Hromadné oznámení zaměstnavatele“, kde se příslušným písmenným kódem označují dané skutečnosti. Přihlášení se ve výši uvedeném případě provede kódem „L“ a odhlášení kódem „T“.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí