Čerpání nemocenské během těhotenství

štítek Pojištění čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Při rizikovém těhotenství zůstávají zaměstnankyně doma a nepracují, přestože jim ještě nevznikl nárok na mateřskou. Jsou po tuto dobu bez peněz? Nikoliv, pobírají nemocenskou.

Pobírání nemocenské je jednodušší než pobírání mateřské, protože nemocenské pojištění vzniká dnem nástupu zaměstnankyně do zaměstnání. Při účasti na nemocenském pojištění tak vzniká nárok na nemocenskou. Při standardním pracovním poměru vzniká nárok na nemocenskou ihned, na mateřskou však nikoliv.

Potřeba splnění doby pojištění

Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) se pobírá od 8. až 6. týdne před očekávaným porodem. Pro přiznání mateřské je nutné, aby byly splněny zákonné podmínky. Těmito dvěma zákonnými podmínkami jsou:

  • účast na nemocenském pojištění
  • získání potřebné doby pojištění 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na mateřskou

Při nedostatečné době pojištění tak nárok na mateřskou nevznikne ani zaměstnankyni. V takovém případě pobírá při rizikovém těhotenství zaměstnankyně nemocenskou až do porodu a následně ihned od narození dítěte náleží rodičovský příspěvek.

Jak vysoká je mateřská?

Přiznání mateřské není tedy automatické. Mateřská je vyšší než nemocenská, proto zaměstnankyně na rizikovém těhotenství nejdříve pobírají nemocenskou a od 8. až 6. týdne před očekávaným porodem mateřskou. Výše mateřské závisí na dosahovaném příjmu. Pro názornost máme v přiložené tabulce uvedenu mateřskou v závislosti na měsíčním příjmu v roce 2014.

Měsíční mzda Měsíční mateřská (za 30 dní)
10 000 Kč 6 930 Kč
14 000 Kč 9 690 Kč
18 000 Kč 12 450 Kč
22 000 Kč 15 210 Kč
26 000 Kč 17 970 Kč
30 000 Kč 19 710 Kč
40 000 Kč 23 730 Kč
50 000 Kč 25 830 Kč
80 000 Kč 31 800 Kč

vlastní výpočet autora

Kdo vyplácí nemocenskou a jak je vysoká?

V roce 2014 náleží nemocenská od 15. dne nemoci. Nemocenskou vyplácí OSSZ. Od 4 dne do 14 dne pracovní neschopnosti náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Pro rok 2014 tedy došlo ke změně, neboť v roce 2013 náležela náhrada mzdy od 4 dne do 21 dne pracovní neschopnosti. Nemocenská se počítá z průměrného denního vyměřovacího základu, který se zjišťuje za uplynulých 12 kalendářních měsíců. Při neodpracování potřebné doby je výpočet poněkud složitější a počítá se z průměrných hodnot. Pro lepší představivost o výši nemocenské máme v přiložené tabulce uvedenu měsíční nemocenskou dle výši dosahovaného příjmu.

| Měsíční mzda | Měsíční nemocenská (za 30 dní, od 15. dne)

| | --- | --- | | 10 000 Kč | 5 340 Kč | | 14 000 Kč | 7 470 Kč | | 18 000 Kč | 9 600 Kč | | 22 000 Kč | 11 730 Kč | | 26 000 Kč | 13 860 Kč | | 30 000 Kč | 15 360 Kč | | 40 000 Kč | 18 810 Kč | | 50 000 Kč | 20 580 Kč | | 80 000 Kč | 25 710 Kč |

vlastní výpočet autora

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí