Porodné většina rodin nedostane

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Do roku 2011 měly na porodné nárok všechny rodiny. V současné době většina mladých rodin porodné ve výši 13 tisíc Kč nedostane. Proč?

Porodné je jednorázovou státní dávkou, činí 13 000 Kč a při vícečetném porodu 19 500 Kč. Porodné je tedy stanoveno pevnou částkou. Nárok na porodné však mají pouze rodiny, které měly v předchozím čtvrtletí příjem do 2,4násobku životního minima. Pro nárok na porodné je tedy rozhodující příjem, který musí být do limitu. Při vyšším příjmu než je limit nárok na porodné nevzniká.

Porodné je vypláceno pouze na první narozené dítě (děti při vícečetném porodu).

Co se počítá do příjmu?

Do rozhodného příjmu pro nárok na porodné se započítává nejenom příjem ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, ale rovněž další příjmy jako např. nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti nebo důchod.

Nutnost trvalého pobytu

Příjem rodiny musí být do limitu, současně musí mít posuzované osoby trvalý pobyt a bydliště na území České republiky. Při splnění uvedených podmínek má na porodné nárok žena, která porodila své první dítě nebo děti. V případě úmrtí ženy při porodu má nárok na porodné otec dítěte. Na porodné má rovněž nárok osoba, která převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů dítě mladší jednoho roku.

Kde si o porodné zažádat?

Jestliže má rodina příjem do limitu a splňuje podmínku trvalého pobytu, potom je zapotřebí si o porodné zažádat, automaticky není porodné na účet připsáno. O porodné se žádá na předepsaném formuláři na místně příslušném úřadu práce. Příjmy musí být doloženy. O porodné je potřeba si zažádat do jednoho roku od narození dítěte. Porodné je zasláno na uvedený účet v žádosti jednorázově, a to do konce následujícího kalendářního měsíce ode dne rozhodnutí o přiznání dávky.

S žádostí o porodné je potřeba předložit občanský průkaz žadatele o porodné a rovněž rodný list dítěte (dětí).

Hranice příjmu pro porodné

Pro přiznání porodného je nutné, aby příjem žadatelů o porodné byl do 2,4násobku životního minima. Finanční hranice je tedy u jednotlivých lidí rozdílná a závisí na konkrétní rodinné situaci.

Do limitu pro přiznání porodného se započítává již i narozené dítě (při vícečetném porodu děti).

Nejčastější praktické příklady

Pro názornost si vypočítáme hraniční příjem pro přiznání porodného u častých životních situací.

Příklad 1)

Osamělé matce paní Novotné se narodí dcera. Nárok na porodné bude paní Novotná mít, jestliže bude mít měsíční příjem do 11 712 Kč (2,4 × 4 880 Kč).

Příklad 2)

Osamělé matce paní Svobodové se narodí dvojčata. Paní Svobodové vznikne nárok na porodné, když bude její měsíční příjem do 15 888 Kč (2,4 × 6 620 Kč).

Příklad 3)

Rodičům Červeným se narodí syn. Nárok na porodné budou rodiče mít, pokud jejich rodinný měsíční příjem je do 18 504 Kč (2,4 × 7 710 Kč).

Příklad 4)

Rodičům Krásným se narodí dvojčata. Pro přiznání porodného musí mít měsíční příjem do 22 680 Kč (2,4 × 9 450 Kč).

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí