Na jaké nemocenské dávky máte nárok?

štítky Pojištění Právo Zaměstnání čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Nemocenské dávky jsou upraveny zákonem o nemocenském pojištění. Při splnění zákonných podmínek mohou občané čerpat nemocenskou, mateřskou, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Kdo má na nemocenské dávky nárok?

Nemocenské dávky pomáhají občanům finančně zvládnout situaci, kdy kvůli své nemoci, nemoci rodinného příslušníka nebo mateřství, nemohou mít vlastní příjem z výdělečné činnosti.

Zaměstnanec versus OSVČ

Zatímco účast zaměstnanců na nemocenském pojištění je ze zákona povinná, u OSVČ tomu tak není, OSVČ si musí dobrovolně platit dobrovolné nemocenské pojištění. Navíc OSVČ nikdy nemůže pobírat ošetřovné a nemocenskou až od 22. dne nemoci, proto v praxi většina OSVČ dobrovolné nemocenské pojištění si neplatí.

Jak je to u práce na dohody? 

Zaměstnanci pracující na základě standardní pracovní smlouvy jsou bez obav, jsou vždy nemocensky pojištění. Nemocenské pojištění vzniká zaměstnancům ze zákona dnem nástupu do zaměstnání, která splňuje podmínku účasti na pojištění. Aby vznikla účast na nemocenském pojištění, tak nestačí pouze sjednání pracovního poměru pracovní smlouvou, ale až skutečný nástup do práce. Zaměstnanci pracující na základě pracovních dohod jsou nemocensky pojištění pouze v některých případech. Krátkodobá zaměstnání, které je kratší než 15 kalendářních dní, nezakládá účast na nemocenském pojištění. Existují výjimky, a to u takového zaměstnání v šesti měsících od posledního zaměstnání, které se opakuje.

  • Dohoda o pracovní činnosti. Zaměstnanci pracující na základě dohody o pracovní činnosti jsou nemocensky pojištěni a mají nárok na nemocenské dávky vyplývající z jejich pracovního poměru, jestliže jejich měsíční příjem na základě dohody o pracovní činnosti je alespoň 2 500 Kč. Do měsíčního příjmu 2 500 Kč se totiž z dohody o pracovní činnosti neodvádí sociální pojištění, a proto nezvniká při nižším příjmu účast na nemocenském pojištění. Dále je potřeba, aby práce sjednaná na základě dohody o pracovní činnosti byla delší než 14 dní.
  • Dohoda o provedení práce. Zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce jsou nemocensky pojištění, jestliže jejich měsíční příjem je vyšší než 10 000 Kč. Do 10 000 Kč se totiž z odměny u dohody o provedení práce neodvádí sociální pojištění a nevzniká tak účast na nemocenském pojištění. V případě, že u zaměstnance měsíční příjem na základě dohody o provedení práce se liší, tak jsou tito zaměstnanci nemocensky pojištěni pouze v těch měsících, kdy měsíční příjem překročí zmíněných 10 000 Kč.

Praktické příklady

1) Zaměstnanec pan Novák pracuje současně na základě dohody o provedení práce pro zaměstnavatele XY a zaměstnavatele KL. U obou zaměstnanců je měsíční odměna 9 000 Kč. Ani z jedné odměny není zaměstnanci panu Novákovi sraženo sociální pojištění, a proto není nemocensky pojištěn ani u jednoho zaměstnavatele. V případě nemoci by nečerpal nemocenské dávky ani z jednoho pracovního poměru.

2) Zaměstnanec pan Nový pracuje současně pro zaměstnavatele ABC na základě dvou dohod o provedení práce. Každá dohoda o provedení práce je uzavřena na jinou činnost. Obě dohody jsou uzavřeny na 9 000 Kč měsíčně. Pan Nový je nemocensky pojištěn, protože úhrn příjmů plynoucích na základě obou dohod přesahuje u jednoho zaměstnavatele 10 000 Kč. Panu Novému by bylo z jeho odměny sraženo sociální pojištění.

Pracující penzisté a nemocenské

Každoročně stoupá počet občanů, kteří pracují i po dosažení důchodového věku. Pobírat současně důchod a mzdu je v řádném důchodovém věku možné. Neexistuje žádné omezení. Pracující penzisté mají pochopitelně nárok i na nemocenské dávky od 22. dne nemoci v případě pracovní neschopnosti. Nemocenské však penzistům náleží po dobu nejvýše 63 kalendářních dní v rámci jedné pracovní neschopnosti a jednoho roku.

I studenti mohou čerpat nemocenskou

Studenti mají nárok na nemocenskou za stejných podmínek jako ostatní zaměstnanci. V případě práce na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce (nejčastější formy přivýdělku pro studenty) má student nárok na nemocenskou, pokud splní výše popsané podmínky.

Petr Gola

Další články k tématu Nemocenské dávky

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí