Mateřská a rodičovský příspěvek při studiu

štítky Pojištění Právo čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Studenti nejsou nemocensky pojištěni, proto nemá studentka ze zákona nárok na mateřskou (peněžitý příspěvek v mateřství). Ihned po narození bude pobírat rodičovský příspěvek. V jaké výši a jak dlouho, to závisí, zdali podmínku pojištění splní otec dítěte? Může otec dítěte čerpat mateřskou?

Studentky nejsou na mateřské ani rodičovské dovolené, pečují však o dítě do 4 let, a proto je jim tato doba zohledněna pro důchodové účely a zdravotní pojištění za ně platí stát. Protože studentky nesplní podmínku ohledně doby pojištění (studium nezakládá účast na nemocenském pojištění), tak jim nevznikne nárok na mateřskou (peněžitý příspěvek v mateřství). Po narození dítěte budou však pobírat rodičovský příspěvek. Během pobírání rodičovského příspěvku mohou studentky nadále studovat.

Studium nezakládá účast na nemocenském pojištění, avšak studentky, které byly během studia standardně zaměstnány, mají nárok na peněžitý příspěvek v mateřství z tohoto zaměstnání.

Mateřskou může mít otec dítěte

Studentky zpravidla tedy nesplní dobu pojištění, proto jim nevznikne nárok na mateřskou. V některých případech však může čerpat mateřskou otec dítěte. Podmínkou je uzavření písemné dohody s matkou dítěte, kde je uvedeno, že bude o dítě pečovat. Tuto dohodu je následně nutné doručit na místně příslušnou OSSZ dle místa bydliště.

Nejdříve může otec dítěte vystřídat matku dítěte od začátku 7. týdne po porodu (tedy po šestinedělí). Samozřejmě i otec dítěte musí splnit zákonné podmínky pro přiznání mateřské.

Otec dítěte musí, pro přiznání mateřské, splnit účast na nemocenském pojištění alespoň v délce 270 dní v posledních dvou letech před porodem a rovněž v den nástupu na mateřskou musí být účasten na nemocenském pojištění (např. být standardně zaměstnán nebo platit jako OSVČ dobrovolné nemocenské pojištění). OSVČ být účasten na dobrovolném nemocenském pojištění 180 dní v období jednoho roku před porodem.

Čtyřletá varianta rodičovského příspěvku?

Ze zákona je čtyřletá varianta rodičovského příspěvku povinná pro ženy, které nesplní podmínku pojištění (např. studentky nebo nezaměstnané maminky). I když však matky dítěte nesplní podmínku pojištění, tak existuje možnost volby rodičovského příspěvku, a to když zákonné podmínky splní otec dítěte.

  • Když podmínku doby pojištění splní otec dítěte, tak si lze vybrat délku rodičovského příspěvku a tím upravit i jeho výši. Souhrnně činí rodičovský příspěvek 220 tisíc Kč.
  • Výše rodičovského příspěvku se odvíjí od příjmu. Maximálně může rodičovský příspěvek činit 11 500 Kč, pro dosažení maximálního rodičovského příspěvku je nutné mít příjem nad 16 500 Kč.

Rodičovský příspěvek u čtyřleté varianty

Když není podmínka doby pojištění splněna ani u jednoho z rodičů, potom náleží rodičovský příspěvek po dobu 4 let, čerpá se tzv. čtyřletá varianta. V tomto případě je rodičovský příspěvek v prvních devíti měsících ve výši 7 600 Kč a následující měsíce již jen 3 800 Kč. O rodičovský příspěvek je potřeba si zažádat na místně příslušném úřadu práce.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP