Které OSVČ daň neplatí a ještě peníze dostanou?

štítek Daně čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

OSVČ na hlavní činnosti i OSVČ na vedlejší činnost musí podat daňové přiznání. Některým OSVČ však přinese podání daňového přiznání radost, neboť nebudou na dani z příjmu platit nic, ještě obdrží od finančního úřadu daňový bonus.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které uplatňují výdaje paušálem nemohou v daňovém přiznání za rok 2013 využít daňovou slevu manželku (s příjmem do 68 tisíc Kč) a daňové zvýhodnění na děti (1 117 Kč na každé dítě na každý měsíc, za celý rok 2013 tedy 13 404 Kč na jedno dítě). Proto oproti roku 2012 poklesne počet OSVČ, které nezaplatí na dani z příjmu nic a ještě obdrží daňový bonus.

Nárok na daňový bonus mají OSVČ, jejichž daňová povinnost je nižší než daňové zvýhodnění na děti.

Řešením zachování slevy na manželku a daňového zvýhodnění na děti je přechod na daňovou evidenci. OSVČ vedoucí daňovou evidenci mohou uplatnit slevu na manželku i daňové zvýhodnění na děti.

Praktický příklad

OSVČ pan Veselý má za rok 2013 příjem ve výši 875 600 Kč a výdaje ve výši 612 300 Kč. Pan Veselý vede daňovou evidenci. Manželka pana Veselého je na rodičovské dovolené s jejich dvouletým synem Janem. Kolik bude platit pan Veselý na dani z příjmu za rok 2013?

Text Částka
Příjem 875 600 Kč
Výdaj 612 300 Kč
Základ daně 263 300 Kč (875 600 Kč – 612 300 Kč)
Daň z příjmu 39 495 Kč (263 300 Kč × 15 %)
Sleva na poplatníka 24 840 Kč
Sleva na manželku 24 840 Kč
Daň po uplatnění slev (maximálně do nuly) 0 Kč (39 495 Kč – 24 840 Kč – 24 840 Kč)
Daňové zvýhodnění 13 404 Kč
Daňový bonus 13 404 Kč (13 404 Kč – 0 Kč)

vlastní výpočet autora

Pan Veselý nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic, ještě obdrží daňový bonus ve výši 13 404 Kč.

Může pan Veselý obdržet peníze dříve?

Základní termín pro podání daňového přiznání za rok 2013 je do 1. dubna 2014. Protože panu Veselému vychází nárok na daňový bonus, tak si chce s daňovým přiznáním pospíšit a podat ho začátkem března, aby dostal peníze od finančního úřadu dříve. Dřívější podání daňového přiznání však neznamená, že pan Veselý obdrží peníze od finančního úřadu dříve. Finanční úřady zasílají daňové bonusy (nebo přeplatky) do 30 dní ode dne, kdy uplyne lhůta pro podání daňového přiznání. Rozhodující je odepsání peněz z účtu FÚ. Občané, kteří zašlou daňové přiznání dříve, peníze dříve neobdrží, neboť do konce daňové lhůty je možné podat opravné daňové přiznání (v takovém případě finanční úřad k původnímu daňovému přiznání ani nepřihlíží).

O zaslání přeplatku je nutné si zažádat

OSVČ, kterým vzniká nárok na daňový bonus (nebo přeplatek), musí vyplnit stranu č. 4 daňového přiznání, kde na konci této strany v bílém obdélníku jsou uvedeny potřebné údaje pro zaslání vyčísleného daňového bonus (nebo přeplatku). Nejjednodušší je samozřejmě uvedení potřebných bankovních údajů, aby finanční úřad mohl provést platbu bankovním převodem.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí