Přijmutí daru v roce 2013 a daň z příjmu

štítek Daně čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

I při přijmutí daru je potřeba v některých případech počítat s daňovou povinností. V některých případech bylo nutné v roce 2013 platit daň z příjmu a v jiných darovací daň. Kdy se z přijetého daru neplatí daně?

Občané, kteří obdrželi v roce 2013 dar musí zjistit, zdali se nejedná o dar přijatý s výkonem podnikání. Když se totiž jedná o dar přijatý s výkonem samostatné výdělečné činnosti, potom je dar předmětem darovací daně a nikoliv daně z příjmu fyzických osob. Ve většině případů se z darů daň z příjmu fyzických osob neplatí.

Od roku 2014 je celá situace jednodušší, neboť zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti byl od 1. ledna 2014 zrušen. Darovací i dědická daň jsou v letošním roce zahrnuty do zákonu o dani z příjmu. U dědické daně je příjem osvobozen, což zjednodušeně znamená, že dědická daň přestává existovat.

Dar v roce 2013 a daň z příjmu

V některých případech se stává, že podnikatelé musí z daru zaplatit daň z příjmu fyzických osob. Především v případě, že podnikatelé obdrží zboží nebo materiál, které použijí dále ve své podnikatelské činnosti. Vyčíslený dar je nutné uvést do daňového přiznání a jedná se o příjem dle § 7 zákona o dani z příjmu.

Praktický příklad

Živnostník pan Sýkora vyrábí speciální dřevěné výrobky, přičemž obdržel od darem od potencionálního nového dodavatele darem potřebné upravené dřevo. Protože pan Sýkora použije dodaný materiál k výrobě a své výdělečné činnosti, tak tento přijatý dar zohlední v daňovém přiznání.

Příbuzní darovací daň neplatí

V roce 2013 neplatili darovací daň příbuzní, což platí i v roce 2014. Protože je příjem z darů zahrnut do zákona o dani z příjmu, tak platí jednotná 15% sazba daně z příjmu pro fyzické osoby a 19% sazba daně z příjmu pro právnické osoby. V roce 2013 se sazba darovací daně pohybovala od 7 % do 40 % v závislosti na hodnotě daru. Darovací daň v roce 2013 platily pouze ostatní fyzické a právnické osoby.

  • Změny u darovací daně znamenají, že si někteří obdarovací polepší a jiní pohorší. Všechny změny se však dotýkají pouze ostatních fyzických a právnických osob. Příbuzní darovací daň neplatí.
  • V roce 2013 občané a firmy, které obdrželi dar do jednoho miliónu korun platili na darovací dani 7 %, v roce 2014 to již bude 15 %, tito občané si tedy pohorší. Pohorší si občané až do hodnoty daru do cca 12,5 mil Kč. Firmy si pohorší až do hodnoty daru cca 26 mil. Kč, sazba daně z příjmu právnických osob činí 19 %.
  • Polepší si tedy pouze ostatní fyzických a právnické osoby, které obdrží dar nad uvedené limity, který by v roce 2013 podléhal vyšší sazbě darovací daně, neboť v roce 2014 bude tento příjem podléhat 15% sazbě daně. 

V roce 2013 byly od darovací daně osvobozeny např. vklady na účtech u bank, pokud úhrnná částka nepřevýšila 20 tisíc Kč. Platí pouze pro ostatní fyzické a právnické osoby, neboť příbuzní darovací daň neplatí. Darovací daň se vybírala pouze z hodnoty nad 20tisícový limit, v roce 2014 toto ustanovení neplatí a ostatní fyzické a právnické osoby si budou muset v případě daru zvýšit daňový základ.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí