Pro koho jsou výhodné výdajové paušály za rok 2013?

štítek Daně čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Všechny OSVČ musí za rok 2013 podat daňové přiznání, Přehled o příjmech a výdajích na OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovně. Základním vstupním údajem pro výpočet daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění je daňový základ. Při výpočtu lze stanovit výdaje paušálem, pro koho je to výhodné?

Vzhledem k nemožnosti uplatnit při využití výdajových paušálů slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti, obliba výdajových paušálů za rok 2013 oproti roku 2012 poklesla.

Slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti mohou uplatnit OSVČ, které mají základ daně, kde není uplatněn výdajový paušál vyšší než základ daně z činnosti, kde je jsou výdaje stanoveny paušálem.

OSVČ s manželkou na rodičovské dovolené přešly velmi často raději na daňovou evidenci. Nadále jsou však výdajové paušály pro některé OSVČ velmi oblíbené díky časové úspoře, jednoduchosti a jednoznačnosti. Pro stanovení výdajů paušálem není totiž potřeba žádný sofistikovaný software ani několik regálů plných různých dokladů. Pro určení výdajů paušálem postačuje totiž jednoduchá tabulka v excelu.

Výdajové paušály za rok 2013

Sazby výdajových paušálů se pohybují od 30 % do 80 %, výše výdajových paušálů se liší pro jednotlivé činnosti a jsou uvedeny v § 7 zákona o dani z příjmu.

  • 80 % výdajový paušál platí pro OSVČ podnikající v zemědělství a pro OSVČ mající příjmy z řemeslných živností
  • 60% výdajový paušál platí pro všechny ostatní živnosti
  • 40 % výdajový paušál pro ostatní samostatně výdělečně činné občany (nejčastěji tedy pro neživnosti a nezávislá povolání apod.)
  • 30 % výdajový paušál pro příjmy z pronájmu

Pro koho je paušál správnou volbou?

OSVČ, které mají skutečné výdaje nižší než výdaje stanovené paušálem, rádi využijí výdajový paušál. V případě, že je např. manželka zaměstnaná, potom není ani problém s uplatněním daňového zvýhodnění, neboť daňové zvýhodnění může uplatnit jeden z rodičů a v takovém případě to bude manželka (může to být samozřejmě naopak – manželka OSVČ a manžel zaměstnanec).

Určení výdajového paušálu

Daňový základ je vstupním údajem pro výpočet daně z příjmu fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění. Možností mají všechny OSVČ tři:

  • vedení účetnictví (pro některé OSVČ je vedení účetnictví ze zákona povinné, např. v případě, že obrat za uplynulý rok byl vyšší než 25 mil. Kč nebo je OSVČ členem sdružení, kde alespoň jeden z účastníků musí vést účetnictví)
  • vedení daňové evidence
  • určení výdajů paušálem

Nejjednodušší je samozřejmě stanovení výdajů paušálem. V takovém případě se pouze sečtou všechny příjmy za rok 2013 v hotovosti a na bankovní účet a výdaje se uplatní paušálem dle vykazované činnosti.

Praktický příklad

Svobodný a bezdětný živnostník pan Novák měl za rok 2013 příjmy ve výši 500 tisíc Kč z řemeslné živnosti a 500 tisíc Kč z ostatní živnosti. Kolik zaplatí na dani z příjmu za rok 2013 při využití výdajových paušálů?

Řemeslná živnost

Příjem Výdaj Hrubý zisk
500 000 Kč 400 000 Kč (500 000 Kč × 80 %) 100 000 Kč (500 000 Kč – 400 000 Kč)

Ostatní živnost

Příjem Výdaj Hrubý zisk
500 000 Kč 300 000 Kč (500 000 Kč × 60 %) 200 000 Kč (500 000 Kč – 300 000 Kč)

Výpočet daně z příjmu

Text Částka
Příjem 1 000 000 Kč (500 000 Kč + 500 000 Kč)
Výdaj 700 000 Kč (400 000 Kč + 300 000 Kč)
Základ daně 300 000 Kč (100 000 Kč + 200 000 Kč)
Daň z příjmu 45 000 Kč (300 000 Kč × 15 %)
Sleva na poplatníka 24 840 Kč
Daňová povinnost 20 160 Kč

vlastní výpočet autora

Pan Novák zaplatí na dani z příjmu fyzických osob 20 160 Kč. Výdajové paušály pro pana Nováka jsou výhodné.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí