Které příjmy se neuvádějí do daňového přiznání?

štítek Daně čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Občané, kteří budou podávat daňové přiznání za rok 2013, musí přiznání podat a daň z příjmu zaplatit do 1. dubna 2014. V případě, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, tak se lhůta o tři měsíce prodlužuje. Které příjmy nejsou předmětem daňového přiznání?

Předmětem daně z příjmu fyzických osob jsou příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (§ 6 zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb.), z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7), z kapitálového majetku (§ 8), z pronájmu (§ 9) a ostatní příjmy (§ 10).

Zaměstnanec mající příjmy mimo zaměstnání do 6 tisíc Kč za rok 2013 nemusí podávat daňové přiznání.

Testované příjmy

V zákona o dani z příjmu jsou v § 3 a § 4 uvedeny příjmy, ze kterých se neodvádí daň z příjmu fyzických osob. V některých případech nejsou tyto příjmy předmětem daně (např. příjmy z nabytí akcií nebo podílových listů, úvěry nebo zápůjčky, příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jmění občanů. Další příjmy při dodržení zákonných podmínek jsou od daně z příjmu osvobozeny, při jejich nedodržení se však z těchto příjmů daň z příjmu odvádí. Zpravidla je zaveden časový test. Dodržení časového testu je nesmírně důležité, neboť jeho nedodržení výrazně snižuje zisk z takové transakce.

Na co si dát pozor?

Mezi typické příjmy, které jsou v některých případech od zdanění osvobozeny a v jiných nikoliv, patří příjmy plynoucí z prodeje bytu, auta nebo cenných papírů. Aby se uvedené příjmy nezahrnovaly do daňového přiznání, tak je nutné dodržet zákonné podmínky – časový test. Podívejme se na zákonné lhůty, kdy se příjem z prodeje nemovitosti, auta, cenného papíru nezahrnuje do daňového přiznání a neplatí se z nich daň z příjmu. Ve všech třech případech však platí, že se z uvedených příjmů neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Jestliže se z příjmu platí 15% daň z příjmu či nikoliv, je rozdíl, proto je potřeba časový test s časovým testem kalkulovat dopředu a uvedené lhůtě přizpůsobit prodej nemovitosti či cenných papírů.

Příjem z prodeje bytu

  • Jestliže měl prodávající v nemovitosti bydliště 2 roky bezprostředně před prodejem nemovitosti.
  • V případě, že se příjem z prodeje použije na uspokojení vlastní bytové potřeby.
  • Při prodeji vlastněné nemovitosti po pěti letech od jejího nabytí.
  • U družstevního bytu je pětileté lhůta (mezi nabytím a převodem členských práv).

Příjem z prodeje auta

Doba mezi nabytím a prodejem přesahuje dobu jednoho roku.

Příjem z prodeje cenných papírů

Mezi nabytím a převodem cenných papírů uplynula doba šesti měsíců.

Uvedená lhůta platí pro daňové účely za rok 2013. Od roku 2014 dochází v oblasti zdanění příjmů z prodeje cenných papírů ke změně, tato změna se však dotkne až daňového přiznání za rok 2014. V roce 2014 již bude nutné dodržet lhůta tří let. Roční příjmy za rok 2014 však budou do limitu 100 tisíc Kč od daně z příjmu osvobozeny. Uvedený limit je nutné zohlednit při kalkulaci daňové povinnosti.

Při nízkém příjmu se daň neplatí

Ve většině vyspělých zemí světa neplatí občané do určitého příjmu daň z příjmu. Důvodem je jednak nulová sazba daně, nezdanitelná položka na poplatníka nebo sleva na dani na poplatníka. V některých zemích je, stejně jako v Česku, zavedena sleva na dani na poplatníka.

Základní sleva na poplatníka činí 24 840 Kč, což v praxi znamená, že bezdětní samostatně výděleční občané, kteří neuplatňují žádnou nezdanitelnou položku, nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic až do ročního zisku 165 600 Kč. Uvedená částka je však ziskem, tj. příjem ponížený o výdaje, jak je názorně vidět na přiloženém výpočtu.

Text Částka
Příjem 365 600 Kč
Výdaj 200 000 Kč
Daňový základ 165 600 Kč (365 600 Kč – 200 000 Kč)
Daň z příjmu 24 840 Kč (165 600 Kč × 15 %)
Sleva na poplatníka 24 840 Kč
Daňová povinnost 0 Kč (24 840 Kč – 24 840 Kč)

vlastní výpočet autora

Existence slevy na poplatníka snižuje celkovou daňovou povinnost, přitom se jedná o jednoduchou a srozumitelnou zákonnou úpravu.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí