Kdy lze doměřit daň z příjmu?

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Všichni občané, kteří podávají daňové přiznání, musí daň z příjmu řádně vyčíslit a zaplatit. Veškeré potřebné doklady musí archivovat pro případnou daňovou kontrolu a být připraveni veškeré své kroky náležitě zdůvodnit a vysvětlit. Daňovým řádem je však stanovena lhůta pro doměření daně ze strany finančního úřadu.

Lhůta pro stanovení daně z příjmu je uvedena v daňovém řádu (§ 148). Daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky. Lhůta pro stanovení daně přitom začne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení.

Praktický příklad

OSVČ pan Zelený podává daňové přiznání za rok 2013 v řádném termínu, tedy do 1. dubna 2014. Veškeré potřebné doklady k daňovému přiznání musí pan Zelený řádně uchovávat, daň za rok 2013 bude možné doměřit až do 1. dubna 2017  (tři roky od data 1. dubna 2014). Jedná se však o standardní lhůtu, kterou je možné v některých případech prodloužit.

Praktický příklad

OSVČ paní Červená vede účetnictví a daňové přiznání ji zpracovává daňový poradce. Lhůtu pro podání daňového přiznání za rok 2013 má do 1. července. O skutečnosti, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, musí být finanční úřad vyrozuměn do 1. dubna 2014. Termín pro doměření daně z příjmu za rok 2013 je u paní Červené do 1. července 2017. Opět platí, že tříletá lhůta se v některých případech prodlužuje.

Lhůtu je možné prodloužit

  • Tříletá lhůta pro stanovení daně se prodlužuje o 1 rok, pokud v posledních 12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení daně došlo k některé ze zákonných skutečností (např. podání dodatečného daňového tvrzení, oznámení rozhodnutí o stanovení daně).
  • Jestliže byla před uplynutím lhůty pro stanovení daně zahájena daňová kontrola, podáno řádné daňové tvrzení nebo oznámena výzva k podání řádného daňového tvrzení, běží lhůta pro stanovení daně znovu ode dne, kdy byl tento úkon učiněn.
  • Lhůta pro stanovení daně končí nejpozději uplynutím 10 let od jejího počátku.

Daňovému přiznání je potřeba věnovat pozornost

I drobní živnostníci nebo osoby samostatně výdělečně činné s nízkým tržbami musí správnému vyplnění daňového přiznání věnovat dostatečnou pozornost a mít všechny doklady v pořádku. Při doměření daně mohou být sankce ze strany finančního úřadu značné (např. penále z doměřené daně, pokutu). Všechny veřejné instituce, finanční úřady, Okresní správy sociálního zabezpečení, jednotlivé zdravotní pojišťovny v posledních letech zpřísnily kontrolní činnost i vymáhací agendu. K vymáhaní nedoplatků přistupují poměrně rychle a efektivně. Vyhnout se exekučními řízení je pro běžné občany téměř nemožné.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí