Uplatnění daňových slev za rok 2013 je přísnější

štítek Daně čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Za rok 2013 uplatní daňové slevy méně občanů než za rok 2012. Oproti předchozímu roku došlo totiž k omezení daňových slev. OSVČ uplatňující výdajové paušály neuplatní daňovou slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti. Výdělečně činní penzisté neuplatní slevu na poplatníka.

Vypočtenou daň z příjmu fyzických osob se snižuje o daňové slevy, které jsou uvedeny v § 35ba zákona o dani z příjmu. Jaké slevy je možné v daňovém přiznání uplatnit?

  • 24 840 Kč na poplatníka
  • 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč. Je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce) – průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 28 840 Kč na dvojnásobek
  • 2 520 Kč na invalidní důchod prvního nebo druhého stupně
  • 5 040 Kč na invalidní důchod třetího stupně
  • 16 140 Kč na průkaz ZTP/P
  • 4 020 Kč na studenta

Výdělečně činní penzisté slevu na poplatníka neuplatní

Za rok 2013 nemohou uplatnit daňovou slevu penzisté, kteří k 1. lednu 2013 pobírali důchod. Daňové zatížení výdělečně činných důchodců tedy výrazně stouplo.

Praktický příklad

OSVČ důchodce pan Modrý (v důchodu je od srpna 2011) měl zisk z podnikání (příjem – výdaj) ve výši 200 000 Kč. V důchodu nejsou žádná omezení týkající se výdělku, lze současně pobírat důchod a mít libovolný příjem.

Text Částka
Daňový základ (příjem – výdaj) 200 000 Kč
Daň z příjmu 30 000 Kč (200 000 Kč × 15 %)
Sleva na poplatníka 0 Kč
Daňová povinnost 30 000 Kč

Při stejném zisku z podnikání stoupla daňová povinnost OSVČ pana Modrého meziročně o 24 840 Kč (za rok 2012 by při stejném zisku zaplatil na dani z příjmu 5 160 Kč), v daňovém přiznání za rok 2013 nemůže totiž pan Modrý uplatnit základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč, neboť pobíral důchod k 1. lednu 2013.

Co je to daňové zvýhodnění?

V daňovém přiznání za rok 2013 je možné uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Na každé dítě 1 117 Kč za každý měsíc (za celý rok 2013 tedy 13 404 Kč na každé dítě). Daňové zvýhodnění může uplatnit pouze jeden z rodičů. Daňové zvýhodnění je zjednodušeně řečeno rovněž sleva na dani, daňové zvýhodnění se uplatňuje až do výše daňové povinnosti. Pokud je daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost, potom vzniká daňovému poplatníkovi nárok na daňový bonus. V takovém případě dokonce daňový poplatník neodvede na dani nic a ještě obdrží daňový bonus. Při vzniku daňového bonusu obdrží daňový poplatník dokonce od finančního úřadu na uvedený bankovní účet v daňovém přiznání. Poplatník daně může daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však do výše 63 000 Kč za rok 2013

Praktický příklad

OSVČ pan Šedý vede daňovou evidenci. Za rok 2013 činil jeho zisk (příjem – výdaj) 240 000 Kč. Pan Šedý uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti, kolik zaplatí na dani z příjmu fyzických osob za rok 2013?

Výpočet daňového bonusu u pana Šedého za rok 2013

Text Částka
Daňový základ (příjem – výdaj) 240 000 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 36 000 Kč

(240 000 Kč × 15 %)

| | Sleva na poplatníka | 24 840 Kč | | Daň po uplatnění slevy | 11 160 Kč (36 000 Kč – 24 840 Kč) | | Daňové zvýhodnění | 26 808 Kč (13 404 Kč × 2 děti) | | Daňový bonus | 15 648 Kč (26 808 Kč – 11 160 Kč) |

vlastní výpočet autora

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí