Příjem z prodeje cenných papírů

štítky Daně Investice čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Když nejsou splněny zákonné podmínky, tak je nutné zisk z prodeje cenných papírů zahrnout do daňového přiznání. Výhodou je, že ze zisku z prodeje cenných papírů se opět neplatí povinné pojistné (sociální a zdravotní pojištění). Jak vysoké je efektivní zdanění? Kdy se neplatí ani daň z příjmu?

Z příjmu z prodeje cenných papírů se neplatí sociální ani zdravotní pojištění. I z daňového hlediska jsou investice do cenných papírů výhodné. Při dodržení časového testu, když mezi nabytím cenného papíru a jeho prodejem, uplyne doba delší než 6 měsíců, tak se z příjmů z prodeje cenných papírů neplatí ani daň z příjmu fyzických osob. Mimo základní šestiměsíční lhůtu jsou uvedeny i další podmínky, které musí být dodrženy, aby byl příjem z prodeje cenných papírů osvobozen od daně z příjmu fyzických osob (např. celkový podíl na základním kapitálu občana nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v posledních dvou letech před prodejem 5 % nebo cenné papíry nejsou zahrnuty do obchodního majetku).

Související

Jaká částka podléhá dani z příjmu?

Mnohdy není možné časový test dodržet, protože aktuální situace na trhu je natolik výhodná, že je vhodné ji využít a cenné papíry prodat. Navíc daňová reforma počítá s prodloužením lhůty pro osvobození u cenných papírů z šesti měsíců na tři roky, počítá se však s výjimkou pro drobné investory, kdy příjem do 100 tisíc Kč za rok by byl od daně osvobozen, posuzovat se však bude příjem (nikoliv zisk). Při úspěšném legislativním procesu by mohla „daňová reforma“ začít platit od roku 2014.

Když nejsou splněny podmínky pro osvobození příjmu z prodeje cenných papírů, tak je nutné podat daňové přiznání.

Praktický příklad

Pan Novotný během roku 2013 bude mít příjem z prodeje cenných papírů ve výši 200 000 Kč, protože cenné papíry prodal před uplynutím zákonné lhůty, tak bude muset podat daňové přiznání. Cenné papíry pořídil pan Novotný za 150 000 Kč. Bude zapotřebí vyplnit přílohu číslo 2 přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Příjem z prodej cenných papírů bude příjem dle § 10 zákona o dani z příjmu fyzických osob.

Text Částka
Příjem z prodeje cenných papírů 200 000 Kč
Výdaj (nabývací cena + různé poplatky s prodejem) 150 000 Kč
Základ daně 50 000 Kč (200 000 Kč – 150 000 Kč)
Daň z příjmu 7 500 Kč
Efektivní zdanění 15 % (7 500 Kč: 50 000 Kč)

V názorném výpočtu počítáme s tím, že slevu na poplatníka uplatnil pan Novotný již v plném rozsahu u svého zaměstnavatele. Rovněž pan Novotný neuplatňuje žádné další daňové slevy nebo nezdanitelné položky. Efektivní zdanění je tak na úrovni sazby daně z příjmu fyzických osob.

Na co si dát pozor?

Většina občanů mající příjem z prodeje cenných papírů je během roku v klasickém zaměstnaneckém poměru (jsou zaměstnanci) nebo vykonává samostatnou výdělečnou činnost (jsou OSVČ). Když zaměstnanci nebo OSVČ během roku mají příjem z prodeje cenných papírů, avšak dosáhnou ztráty (cenné papíry nakoupí dráž než je prodá), tak si o tuto ztrátu nesníží daňový základ ze závislé činnosti (dle § 6 zákona o dani z příjmu) nebo samostatné výdělečné činnosti (dle § 7 zákona o dani z příjmu). Při střídání ziskových a ztrátových obchodů s cenným papíry je lze navzájem započíst (zisk z prodeje cenných papírů 45 000 Kč a ztráta z prodeje cenných papírů 15 000 Kč se započtou a daňový základ bude 30 000 Kč).

Praktický příklad

Zaměstnanec pan Sýkora má roční hrubou mzdu 300 000 Kč, „superhrubá“ mzda je tedy 402 000 Kč. Pan Sýkora má ztrátu z prodeje cenných papírů za rok 2013 ve výši 35 000 Kč. Daň z příjmu fyzických osob pana Sýkory za celý rok 2013 se však bude počítat z částky 402 000 Kč, nikoliv 372 000 Kč. Dosažená ztráta z prodeje cenných papírů nesníží panu Sýkorovi daňovou povinnost.

Petr Gola

Další články k tématu Zdanění našich příjmů

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP