Jaké je zdanění naší mzdy?

štítky Daně Zaměstnání čtení na 4 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Z hrubé mzdy musí zaměstnanci odvést povinné odvody – daň z příjmu fyzických osob, sociální a zdravotní pojištění. Současně musí odvést za zaměstnance povinné na sociálním a zdravotním pojištění zaměstnavatel. Jak vysoké je zdanění mezd v Česku?

Přestože je v Česku zavedena rovná 15% sazba daně z příjmu fyzických osob, tak se zdanění zaměstnanců liší v závislosti na výši jejich mzdy. Důvodem je uplatnění slevy na dani na poplatníka ve výši 2 070 Kč měsíčně. I přes existenci rovné 15% sazby daně z příjmu fyzických osob je tak efektivní zdanění v Česku ve skutečnosti mírně progresivní.

Daň z příjmu se počítá ze „superhrubé“ mzdy

I když máme v Česku zavedenu rovnou 15% sazbu daně z příjmu, tak někteří zaměstnanci platí měsíčně na dani z příjmu fyzických osob více. Důvodem je výpočet daně z příjmu fyzických osob ze „superhrubé“ mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem.

Pan Novák má měsíční mzdu 70 000 Kč. Daň z příjmu fyzických osob činí 14 070 Kč (15 % z  (70 000 Kč × 1,34), po odečtu slevy na dani 2 070 Kč je konečná daňová povinnost 12 000 Kč . Efektivní sazba daně z příjmu je tedy 17,1 % (12 000 Kč: 70 000 Kč).

Pojistné versus daň z příjmu

Zdravotní pojištění a sociální pojištění můžeme nazvat rovněž povinnou daní. Oproti dani z příjmu fyzických osob je dokonce povinné pojistné pro všechny občany stejné, neuplatňují se žádné slevy nebo odpočty jako u daně z příjmu fyzických osob. U zdravotního pojištění je efektivní sazba pojistného shodná pro všechny zaměstnance, neboť od roku 2013 došlo ke zrušení stropu při výpočtu odvodu na zdravotním pojištění. U sociálního pojištění odvádí všichni zaměstnance stejně až do ročního příjmu ve výši 1 242 432 Kč. Po dosažení stopu (maximálního vyměřovacího základu) během roku se již ze mzdy sociálního pojištění neodvádí.

Jak vysoké je povinné pojistné?

Zaměstnanci odvádí ze své hrubé mzdy 4,5 % na zdravotním pojištění a dalších 6,5 % na sociálním pojištění. Dále však za zaměstnance odvádí zaměstnavatel 9 % na zdravotním pojištění a dalších 25 % na sociálním pojištění. Do zdanění práce je nutné zahrnout i povinné odvody placené zaměstnavatelem, neboť pro zaměstnavatele jsou rozhodujícím údajem mzdové náklady a mzdové náklady tvoří hrubá mzda zaměstnance + povinné odvody na sociálním a zdravotním pojištění. V případě, že by zaměstnavatele odváděl méně na povinném pojistném za svého zaměstnance, tak by o tuto částku mohl zvýšit hrubou mzdu zaměstnanci a jeho mzdové náklady by se nezměnily. Proto je zapotřebí zahrnout do zdanění práce i povinné odvody na pojistném.

Jak se liší zdanění práce?

V přiložené tabulce máme uvedeno zdanění práce u jednotlivých mezd. U každé mzdy je uvedena daň z příjmu fyzických osob, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem i zaměstnavatelem. Celkové zdanění práce je následně poměr mezi celkovou daňovou povinností (daň z příjmu fyzických osob + sociální pojištění placené zaměstnancem + zdravotní pojištění placené zaměstnancem + sociální pojištění placené zaměstnavatelem + zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem) a mzdovými náklady zaměstnavatele.

Všechny výpočty jsou provedeny u bezdětného zaměstnance, který neuplatňuje žádné další zvláštní slevy (např. na invalidní důchod či studium).

Zdanění práce v Česku u vybraných hrubých mezd (v Kč)

Hrubá mzda Odvody zaměstnance Odvody zaměstnavatele Čistá mzda Zdanění práce (v %)
Sociální pojištění Zdravotní pojištění Daň z příjmu Sociální pojištění Zdravotní pojištění
10 000 650 450 0 2 500 900 8 900 33,6 %
15 000 975 675 945 3 750 1 350 12 405 38,3 %
20 000 1 300 900 1 950 5 000 1 800 15 850 40,9 %
25 000 1 625 1 125 2 955 6 250 2 250 19 295 42,4 %
30 000 1 950 1 350 3 960 7 500 2 700 22 740 43,4 %
50 000 3 250 2 250 7 980 12 500 4 500 36 520 45,5 %
75 000 4 875 3 375 13 005 18 750 6 750 53 745 46,5 %
100 000 6 500 4 500 18 030 25 000 9 000 70 970 47,0 %

vlastní výpočet autora

Petr Gola

Další články k tématu Zdanění našich příjmů

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP