Mzda při částečné nezaměstnanosti

štítky Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

V posledních letech vlivem ekonomické krize mají někteří zaměstnavatelé dočasné problémy. Nemají práci pro své zaměstnance. Dočasným řešením je pro tyto zaměstnavatele částečná nezaměstnanost. Jak vysokou mzdu dostávají zaměstnanci během částečné nezaměstnanosti?

Když zaměstnavatelé nechají své zaměstnance jeden nebo více pracovních dnů v týdnu doma a platí jim za tyto dny část mzda, tak mluvíme o částečné nezaměstnanosti.

Zákoník práce a částečná nezaměstnanost

V § 209 zákoníku práce je uvedeno, že o částečnou nezaměstnanost se jedná, když zaměstnavatel nemůže přidělvoat zaměstnanci prácei v rozsahu týdenní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách. Při částečné nezaměstnanosti skutečně výše poskytované náhrady mzdy zaměstnavatelem zaměstnanci záleží na tom, zdali u zaměstnavatele působí odborová organizace či nikoliv.

Odbory = výhoda pro zaměstnance

Pokud u zaměstnavatele odborová organizace působí, uzavírá se mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací dohoda o výši poskytované náhrady mzdy, která přísluší zaměstnanci za pracovní dny, kdy pobývá doma a nepracuje pro zaměstnavatele. Dle zákoníku práce v tomto případě náhrada mzdy činí nejméně 60 % průměrného výdělku zaměstnance.

Když se však odbory domluví se zaměstnavatelem na výši náhrady mzdy ve výši 70 %, tak platí dohodnutá výše. Při sjednání je však nutné pamatovat na to, aby příliš vysoká náhrada mzda neznamenala propouštění zaměstnanců.

Kdy rozhoduje vnitřní předpis?

Poněkud odlišná je situace u zaměstnavatelů, u kterých nepůsobí odborová organizace. V těchto případech může být dohoda nahrazena vnitřním předpisem.

Průměrný hodinový výdělek

Průměrný výdělek je upraven v zákoníku práce, v § 351 až § 362. Průměrný hodinový výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období, přičemž rozhodným obdobím je předchozí kalendářní čtvrtletí.

Podpora v nezaměstnanosti

V případě skončení pracovního poměru je vhodné se ihned registrovat na úřad práce. Jestliže zaměstnanec ukončí pracovní poměr bez vážného důchodu se zaměstnavatelem vlastní výpovědí nebo dohodou, bude pobírat podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu pouze ve výši 45 procent průměrného čistého výdělku.

  • Pokud dostane zaměstnanec výpověď pro nadbytečnost (nejčastější důvod), tak podpora v nezaměstnanosti činí v prvních dvou měsících 65 %, další dva měsíce 50 % a zbývající měsíce 45 % průměrného čistého výdělku.
  • Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí 5 měsíců občanům mladším 50 let, 8 měsíců občanům starším 50 let a mladším 55 let a 11 měsíců občanům starším 55 let.
  • Když zaměstnanec obdrží od svého zaměstnavatele odstupné, tak začne podporu v nezaměstnanosti pobírat až po době, která odpovídá výši odstupného. Při odstupném ve výši trojnásobku průměrného výdělku se tak začne podpora v nezaměstnanosti vyplácet až po třech měsídích po ukončení zaměstnání.

Petr Gola

Další články k tématu Hrubá a čistá mzda

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí