Vyřízení živnosti během rodičovské dovolené

štítky Daně Pojištění Právo čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Během rodičovské dovolené, kterou čerpají u svého zaměstnavatele, si chtějí některé maminky přivydělat. Zpravidla nejpřijatelnější možností je dohoda o provedení práce nebo samostatná výdělečná činnost. Jaké jsou podmínky?

Práce na dohodu o provedení práce je bez problémů. Pro jednoho zaměstnavatele lze pracovat až 300 hodin za rok na základě dohody o provedení práce. Když je měsíční odměna do 10 tisíc Kč, potom se z odměny neplatí sociální ani zdravotní pojištění, zdanění je nižší. Pro ženu na rodičovské dovolené je to výhodné, protože má vyřešen svůj pojistný vztah vůči své zdravotní pojišťovně (pobírá rodičovský příspěvek a zdravotní pojištění platí stát), tak OSSZ (péče o dítě do 4 let se započítává pro důchodové účely).

Je potřeba živnostenské oprávnění?

Výkonu samostatné výdělečné činnosti během rodičovské dovolené nic nebrání. Jestliže bude potřeba si vyřídit živnostenské oprávnění, potom první kroky povedou na libovolný živnostenský úřad. Pro některé činnosti (např. překladatelská činnost, tlumočení, svobodná povolání) však není potřeba si vyřídit živnostenské oprávnění.

Kde je potřeba se registrovat?

Ať už je pro samostatnou výdělečnou činnost potřeba živnostenské oprávnění či nikoliv, jek potřeba se registrovat u příslušné zdravotní pojišťovny, OSSZ a FÚ. Tuto administrativu lze vyřídit jednotně na živnostenském úřadu. Pro některé maminky může být výhodné, pokud jsou tyto instituce v dosahu, vyřídit náležitosti osobně a případně se zeptat, na některé nejasnosti. Vedlejší výdělečná činnost bude vedlejším zdrojem příjmů, hlavní činností je totiž pobírání rodičovského příspěvku.

Ze zisku se zaplatí odvody?

Z dosaženého zisku za rok bude potřeba zaplatit daň z příjmu fyzických osob, zdravotní pojištění a sociální pojištění. Sociální pojištění se neplatí při vedlejší činnosti do zákonného limitu. Za celý rok je to částka 62 121 Kč, tato částka se poměrně krátí dle počtu měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti. Na dani z příjmu z fyzických osob se často nezaplatí nic, protože maminka na rodičovské dovolené uplatní na sebe základní slevu na poplatníka. Při přivýdělku je zisk zpravidla nižší, proto je daňová povinnost nulová.

I když maminka na rodičovské dovolené nebude platit nic na dani z příjmu fyzických osob a sociálním pojištění, tak musí vždy v řádném termínu odevzdat tři základní tiskopisy: Přiznání k dani z příjmu fyzických osob, Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a Předhed o příjmech a výdajích pro OSSZ.

Administrativa je díky paušálu jednoduchá

Pro maminky na rodičovské dovolené je zpravidla nejvýhodnější vyčíslení výdajů paušálem, jehož výše se liší dle vykonávané činnosti (pohybuje se od 30 % do 80 %). V tomto případě není potřeba si lámat hlavu, zda jsou výdaje daňově uznatelné či nikoliv a není potřeba archivovat výdajové doklady.

Praktický příklad

Paní Nováková je na rodičovské dovolené. Od ledna 2013 si přivydělává překládáním pro několik firem. Za celý rok 2013 budou její příjmy 100 000 Kč, výdaje uplatní 40% výdajovým paušálem. Kolik zaplatí na povinných odvodech?

  • Na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí paní Nováková nic. Základ daně činí 60 000 Kč (100 000 Kč – 40 000 Kč). Daň z příjmu činí 9 000 Kč (60 000 Kč × 15 %). Paní Nováková však uplatní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč, o tuto slevu se poníží vyčíslená daň, a proto bude daňová povinnost 0 Kč.
  • Na sociálním pojištění nezaplatí paní Nováková rovněž nic. Dosažení zisk 60 tisíc Kč je totiž nižší než zákonných limit pro platbu sociálního pojištění při vedlejší činnosti 62 121 Kč.
  • Na zdravotním pojištění zaplatí paní Nováková 4 050 Kč (60 000 Kč × 50 % × 13,5 %). 

Daňové podmínky pro přivýdělek během rodičovské dovolené jsou tedy příznivé, protože výdělečná činnost je vedlejším zdrojem příjmů a vysoké slevě na poplatníka. Paní Nováková zaplatí na povinných odvodech pouze 6,75 % ze zisku (4 050 Kč: 60 000 Kč).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP