Peníze během mateřské a rodičovské dovolené

štítky Právo Zaměstnání čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Životní úroveň rodiny v Česku během péče o malé dítě, v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi světa, klesá poměrně málo. Mateřská i rodičovský příspěvek v Česku jsou poměrně vysoké.

Zatímco pro přiznání mateřské (peněžitého příspěvku v mateřské) je potřeba splnit zákonné podmínky, tak rodičovský příspěvek náleží všem (netestuje se příjem ani majetek).

Kdo dostane mateřskou?

Zaměstnankyně musí získat 270 kalendářních dní pojištění v posledních dvou letech a současně v den nástupu na mateřskou být účastny na nemocenském pojištění. Když je podmínka splněna u prvního dítěte, a na mateřskou nastupuje žena z rodičovské dovolené na první dítě, potom je zákonná podmínka pro přiznání mateřské splněna i u druhého dítěte. Když žena pobírá mateřskou na první dítě a trvá jí pracovní poměr, potom bude pobírat mateřskou i na druhé dítě.

Ze zákona o nemocenském pojištění přitom platí, že u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, tak se mateřská počítá na druhé dítě stejně jako na první dítě.

Výše mateřské závisí na příjmu

Mateřská se pobírá 28 týdnů, narodí-li se dvě nebo více dětí tak 37 týdnů. Mateřská se poskytuje od 6. až 8. týdne před očekávaným porodem. Výše mateřská závisí na předchozím příjmu. Čím vyšší příjem, tím vyšší mateřská. Výpočet je poněkud složitější, dochází k redukci, přičemž redukční pásma se každoročně mění. V přiložené tabulce máme mateřskou pro názornost vypočítanou u některých příjmů.

Mateřská u jednotlivých příjmů v roce 2013

Mzda Mateřská (za 30 dní) Mzda Mateřská (za 30 dní)
10 000 Kč 6 930 Kč 30 000 Kč 19 680 Kč
14 000 Kč 9 690 Kč 34 000 Kč 21 360 Kč
18 000 Kč 12 450 Kč 38 000 Kč 23 010 Kč
22 000 Kč 15 210 Kč 50 000 Kč 25 770 Kč
26 000 Kč 17 970 Kč 100 000 Kč 31 740 Kč

vlastní výpočty autora

Rodičovský příspěvek = nutnost trvalého pobytu

Všechny dávky státní sociální podpory, mezi které patří i rodičovský příspěvek, jsou upraveny zákonem o státní sociální podpoře (č. 117/1995 Sb.). Pro přiznání rodičovského příspěvku je nutné splnit pouze podmínku trvalého pobytu a bydliště na území České republiky. A to jak u maminky, tak i dítěte.

Rodičovský příspěvek = 220 tisíc Kč

Souhrnná výše rodičovského příspěvku činí 220 tisíc Kč. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič pečující o nejmladší dítě v rodině. Rodiče si sami mohou zvolit, pokud splní podmínku pojištění, jak dlouho budou rodičovský příspěvek pobírat a podle toho se upraví jeho výše. Rodičovský příspěvek však nesmí být vyšší než 70 % předchozího výdělku a nesmí překročit 11 500 Kč měsíčně. Rodiče čerpající vyšší rodičovský příspěvek jej i dříve vyčerpají. Rodičovský příspěvek se pobírá po skončení mateřské (peněžitého příspěvku v mateřství), pouze při čtyřleté variantě se pobírá rodičovský příspěvek ihned po narození dítěte.

Žena pobírající mateřskou nebo rodičovský příspěvek, které nadále trvá pracovní poměr, nemá v případě nemoci nárok na nemocenskou. Nemocenská totiž nahrazuje příjem, který zaměstnankyni uniká z důvodu nemoci. Ženě pobírající mateřskou nebo rodičovský příspěvek žádný příjem neuniká, proto nemůže čerpate nemocenskou.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP